Alexander Hellström, VD Isolda

Alexander Hellström, VD Isolda

”Adviser Partner har varit starkt engagerad i utvecklandet av Isolda säljkår. Samarbetet med Adviser Partner började med att en inventering gjordes av kunskapsnivån på Isoldas säljkår för att sedan därifrån ta fram ett anpassat kursprogram med konkreta åtgärder...
Ali Motazedi, VD Deltaco

Ali Motazedi, VD Deltaco

”Deltaco har under nästan 17 år arbetat som grossist inom databranschen med mycket framgång. Vi har dock sett att den senare tiden har fyllts med fler och skarpare konkurrenter vilket i sin tur har gett en marknad med högre grad av pressade och mer...