Ni följer väl Lilla Förhandlingsskolan!

Ni följer väl Lilla Förhandlingsskolan! På efterfrågan av våra följare och kunder har vi fått in önskemål om att komma med ännu mer tips kring området förhandling. För att kunna vara så relevanta som möjligt för er så publicerar vi på Adviser partners Facebook sida en...