VARFÖR KÖPER EN KUND

      Vid en försäljning så är det en rad moment som bör genomföras för att maximera chansen att kunden köper det jag föreslår för honom. För att förstå vilka moment en säljare ska göra måste vi först förstå varför en person väljer att handla någonting....