För att uppnå en jämnare försäljningsnivå över tid och hitta effektiva nycklar för individanpassad coachning tog Eniro hjälp av Adviser Partner. Johan Malmström, säljdirektör, berättar att samarbetet fått stor effekt på flera plan.

Johan Malmström har arbetat på Eniro sedan 2004 och hängt med under transformationsresan, från katalogföretag till Online bolag, inom Marketing Technology. De fyra senaste åren har han axlat rollen som säljdirektör vilket innebär ett ansvar för hela försäljningsorganisationen i Sverige med stort fokus på att modernisera affärsmodellen.

– Vi har gått från ett katalogtänk till att implementera marketing automation i våra säljprocesser. I min roll arbetar jag nära säljcheferna mot rätt intäkter, få nyckeltal och en välmående organisation, förklarar Johan.

Bakgrund

Eniro verkar i en konkurrensutsatt bransch och har ett stort antal ordrar som ska in – samtidigt som de behöver leverera kvalitet. Johan är övertygad om att fokuserad och kontinuerlig träning utgör en av grundpelarna för att uppnå ett starkt säljgolv.

– Det som motiverar mig allra mest är att se andra växa in i sina roller och ta sig framåt.
Jag arbetar utifrån devisen att driva igenom små förändringar ofta.

Med flera olika säljavdelningar att coacha insåg Johan tidigt att Eniro behövde implementera en gemensam process och spelplan för respektive område och ta säljträningen till en ny nivå. Att anlita Adviser Partner föll sig naturligt.

– Adviser Partner delar vår syn på försäljning, har ett öga för detaljer och är duktiga på att förklara.

Utmaning

Säljorganisationen har haft utmaningar med toppar och dalar i sitt arbete. I en komplex verksamhet med ett stort antal kunder blev dessutom onboardingprocessen ofta utdragen.

– Vi behövde uppnå en jämnare, långsiktig säljnivå och hitta träffsäkra verktyg som snabbt skulle få in våra medarbetare i varje kundprojekt.

Lösning

Adviser Partner kopplades in för en konsultation och utbildningsinsats på ledningsnivå kring effektiva försäljningsmetoder. Därefter har de följt upp med ytterligare ett program för att finslipa coachningen och implementerat ett säljträningsprogram som inkluderar alla säljare i den svenska organisationen. Utbildningen fick Eniro att gå till grundkärnan och fokusera på själva säljsamtalet. 

– Adviser Partner har fått oss att träna mer på individnivå och skickat med konkreta verktyg för hur vi ska bli mer specifika i vår träning. De har hjälpt våra säljchefer att snabbare kunna sätta fingret på vart i processen deras säljare behöver tränas och fått medarbetarna att bättre förstå varför våra tillvägagångssätt ser ut som de gör. Dessutom har de gjort oss rustade för att direkt implementera nyanställda i Eniros försäljningsstrategi. Vi tränar, jobbar och lever med verktygen från Adviser Partners program.

Resultat

Samarbetet med Adviser Partner har fått stor effekt på flera plan. 

– Adviser Partner har uppfyllt alla våra förväntningar och mer därtill. Idag går det snabbt att få nyanställda att prestera på hög nivå och säljträningen har bidragit till en jämnhet över tid, våra toppar och dalar är mycket mindre nu än tidigare, förklarar Johan och tillägger:

– Vi har också ökat vår hit rate och våra försäljningssiffror. Adviser Partner har hjälpt våra säljare bli dubbelt så effektiva. Jämför vi april 2020 med april 2021 har varje säljare sålt 97 procent mer i år. Sett till antal medarbetare har vi aldrig varit så bra som vi är nu, vi är många som levererar mycket.

Även medarbetarna har upptäckt tydliga skillnader när de applicerat Adviser Partners verktyg i sina säljprocesser. Feedbacken Johan nåtts av har varit positiv rakt igenom.

– Våra säljare har märkt att de tjänat både kompetens och pengar, vilket är den bästa effekt du kan få av en säljutbildning. Människor som engagerar sig mer och vill bidra är otroligt värdefullt. I det långa loppet vet jag att det här kommer slå positivt på vår personalomsättning med anställda som vill stanna kvar för att de mår bra och har roligt.

Vill du också ha hjälp att öka försäljningen? Tveka inte att höra av dig för att ta en diskussion om hur vi bäst kan hjälpa dig!

Bli kontaktad!

Eller maila oss på expansion@adviser-partner.se