”Adviser Partner har varit starkt engagerad i utvecklandet av Isolda säljkår. Samarbetet med Adviser Partner började med att en inventering gjordes av kunskapsnivån på Isoldas säljkår för att sedan därifrån ta fram ett anpassat kursprogram med konkreta åtgärder i syfte att lyfta Isolda säljkår. Som en del i arbetet har också individuella färdighetstester utförts med personlig återkoppling till varje enskild säljare. 
Man kan verkligen säga att Adviser Partner framgångsrikt har varit med och bidragit till vårt företags utveckling. Detta har de gjort genom att visa på god förståelse för vår affär för att på så sätt aktivt hjälpt oss med att kraftigt förbättra förutsättningarna till att öka och förbättra den. Resultatet har varit slående och säljarna har fått precis den plattform de behöver för att utvecklas vidare. Vi är mycket nöjda med den hjälp vi har fått under denna ständigt pågående och utmanande resa.”