Vikten av att vara snabb, modig och handlingskraftig har för oss alltid framstått som ”klart-som-korvspad-sant”, men ändå har vi inte förstått det fullt ut tidigare.

För det är nu, i en extrem situation, som det blir extra tydligt vad som är vitalt, och vad som är trivialt. När allt vägs samman finns det knappt något viktigare än att vara snabb. Men för att vara snabb behöver man vara handlingskraftig. För att klara av att göra många saker, kontinuerligt och korrekt, behöver du också vara både modig och rädd på samma gång.

Ja du läste rätt. Att vara modig och rädd samtidigt får oss att göra saker vi tidigare inte klarat, utan att vara dumdristig. Består organisationen till, minst, 15 % av människor med sådana egenskaper finns det en stor möjlighet att stå ut från konkurrenterna och ta större marknadsandelar.

Läs hela artikeln här.