Spel-tillstånd är ett mycket speciellt emotionellt tillstånd som får en person eller grupp att uppnå resultat som annars inte kunnat ha nåtts. Definitionen på spel-tillstånd är: En känsla av vällust och handling sammantaget som skapar energi och syften.

I en artikelserie om fyra delar tittar vi närmare på hur du som försäljningschef gör för att sätta din personal i speltillstånd här kommer del 4. 

Finliret i spel

Med dessa tre fundament har du nu ett fungerande spel. Till detta kan du som Försäljningschef addera på lite underpunkter, som alla ingår i Syften-Barriärer-Friheter men som förtjänar att gås över separat:

  1. Nödvändighetsnivå (en Barriär). En mycket stark princip som är hopplös att värja sig emot även om man känner till den. Nödvändighetsnivån innebär att när saker och ting måste ske, så sker det! Ju längre tid en person har för att göra något, desto lägre nödvändighetsnivå. Ju fler nödvändighetsnivåer under samma totala tid, desto mer producerar en person. Att mäta en säljare per månad är en högre nödvändighetsnivå än per kvartal. En säljare som mäts per månad säljer därför mer över 12 månader än om samma säljare skulle mätas per kvartal. Denna princip är mycket användbar och kom ihåg: Ju kortare nödvändighetsnivå, desto mer produktion.
  1. Tabellen (ett Syfte). Få spel är roliga att följa och delta i om de som deltar, aldrig får se hur de ligger till efter matchens slut. Att kontinuerligt publicera resultaten för alla inblandade, får de som deltar i spelet, säljarna i det här fallet, att vilja fortsätta spela.
  1. Utmärkelser (en Frihet). De som bidrar och presterar bra, bör få utmärkelser och omnämnanden. Denna positiva uppmärksamhet ökar villigheten att delta. Månadens säljare bör få ett diplom att ta med sig, ett likadant diplom bör sättas upp synligt i lokalen och något att ta med hem och visa upp för familjen som de kan få glädje av och som kan bekräfta säljarens framgång även där. En vinflaska, en oxfilé eller nya örngott fungerar säkert utmärkt alla tre för rätt person. Här sätter bara fantasin begränsningen. 
  1. Alla ska delta (en Barriär). Ju fler som vill delta i det spel Försäljningschefen satt upp, desto bättre. Om spelet alltid går ut på ”bäst resultat vinner” så kan det leda till att halva gruppen känner att barriären är för stor redan där. Om det finns spel där ”bäst procentuellt mot tidigare resultat” istället blir spelet, kan alla delta i spelet. Vilken typ av spel ger företaget mest försäljning?
  2. Alla vinner (ett Syfte). Det Optimala Tillståndet för ett spel, är det spel där samtliga deltagare i spelet vinner. För skillnaden här, jämfört med idrottens värld, är att här behöver ingen förlora för att någon ska vinna. Det Optimala Tillståndet är därför att i mesta möjliga mån, skapa spel med många vinnare, helst att alla vinner. Det innebär inte att alla spel behöver vara konstruerade på det sättet, bara att det är det bästa sortens spel.
  3. Gruppspel (Friheter). En grupp säljare, spelar mot en annan grupp av säljare. Ett väldigt kul spel som skapar sammanhållning, lekfullhet och kan genom detta, ytterligare svetsa samman ett lag. Ett lag blir ett lag om laget följer TEAM-formeln. 

Dessa punkter som skapar ett spel bör kontinuerligt utvärderas och de handlingar som givit bäst resultat, upprepas för att skapa hög försäljning och motivation genom att säljarna har kul och spelar spelet som kallas för ”hög försäljning”. 

Tveka inte att höra av dig till någon av våra Sales Expansion Specialists om du också vill titta på hur du bäst ökar ditt bolags försäljning. Maila oss på expansion@adviser-partner.se eller hitta våra direktnummer här.