”Vi har ökat vår försäljning genom Adviser Partner.
 Jag kontaktas då och då av företag som vill hjälpa mig att öka försäljningen genom att utbilda och leda mina säljare på konsultbasis. Jag har konsekvent tackat nej till detta av det enkla skälet att säljaren från konsultbolaget inte varit så skicklig att jag trott att mina säljare kan lära sig någonting. Rätt eller fel så har jag gjort så.
 Adviser Partner var en i mängden med den skillnaden att de i införsäljningen visade så hög teknisk skicklighet att vi valde att prova dem en kort tid. Det blev en lång tid. Anledningen till det var att de fick nyanställda säljare att stanna kvar och bli skickliga och därför ökade vår försäljning. Precis som de sa att det skulle bli.”

Erik Leander – Ägare Connoisseur Magazine