När vi träffade Adviser så visste vi att vårt resultat var bra och att var nöjda med vår säljkår. Men vi ville ändå ha ett kvitto på att det vi gjorde var bra och att det inte fanns mer att hämta.. säljmässigt. Adviser gjorde en analys med personlighetstester på alla säljare och alla fick i princip en egen utvecklingsplan. Efter några utbildningstillfällen såg vi resultat direkt. Fler bokade möten, mer kontroll i affärerna, bättre avslutsfrekvens och framförallt fler och bättre affärer. 

Idag har Adviser arbetat med oss i över 5 år och för varje år förbättrat vår säljpotential. Som försäljningschef så arbetar jag varje dag med att utveckla säljarnas potential men inget är så viktigt som en utomstående som kommer in och tar taktpinnen och berättar var vi var sist och var vi måste vara nu. Adviser har verkligen förbättrat vår säljstyrka och ökat vår vinst.