”Under mina 15 år inom försäljning och som säljchef har jag köpt ett flertal sälj- och managementutbildningar. Tyvärr har jag vid varje tillfälle haft svårt att mäta ROI efter utvärderingar. Med Adviser Partner som utbildningsföretag är min slutsats, av utvärderingen som jag gjort på mitt team, att teori är nödvändigt men att praktiskt förstå verkligheten är än viktigare. Adviser Partner har visat sig mycket kompetenta att överföra teorin så att den praktiskt ska fungera i verkligheten, i mötet med prospekt, kunder, partners samt interna kollegor. Detta gav oss en ökad försäljning!”