Kostnadsfria Kostnadsfri bild av enhet, företag, företagskläder Stock foto

Ett vanligt önskemål bland svenska företag och organisationer är att öka team-känslan bland sina medarbetare. Utan att alla kan sätta fingret på varför man vill att team-känslan ska öka, så finns den där och idén lockar. Vi publicerar därav en artikel i två delar som beskriver vad ett TEAM egentligen är, olika nivåer av TEAM och ännu viktigare hur skapas vinnande lag. Här kommer del 1. 

Helt klart finns det belägg för att en ökad team-känsla också, i de flesta fall, ökar produktiviteten i ett företag. Frågan är om ett ”lag” är det samma som ett ”team”?

Ordet TEAM är en förkortning av: Together Everybody Accomplish More vilket egentligen säger allting. Om vi arbetar som ett team så kommer alla, i teamet, att få mer gjort än vad som skulle ha skett annars. Ett team är därför den högsta formen av samarbete. Det innebär inte att alla funktioner i ett bolag, hela tiden, behöver arbeta som ett team då det kan finnas funktioner eller tillfällen då det är avgörande eller ens önskvärt att arbeta som ett team.

Totalt sett finns det fem olika nivåer av samarbete som en grupp eller ett företag kan ha. Dessa fem nivåer kan vara statiska eller förändras över tid, beroende på vad gruppen gör alternativt över tid. 

De fem nivåerna, från den lägsta till den högsta är:

  1. Motarbeta – gruppen motarbetar varandra aktivt. Samarbete är inte möjligt då delar av gruppen vill se delar av eller hela gruppen förlora och misslyckas. Detta tillstånd är av naturliga skäl det minst produktiva och äventyrar hela bolagets överlevnad.
  2. Ignorera – vilket innebär att man i gruppen förväntar sig att få svar och hjälp av andra i gruppen, men att de blir ignorerade och åsidosatta. Förekommer ofta och grundas ofta i andra organisatoriska problem samt dålig förståelse av hur formeln för kommunikation fungerar. Att korrigera detta tillstånd ökar farten och harmonin i ett företag eller i en grupp.
  3. Individuellt – medlemmarna i gruppen förväntar sig inte längre att få hjälp från de övriga utan löser problemen själv. Det är tveksamt om man kan beteckna det tillståndet som ett ”samarbete” men i en grupp, med medlemmarna som jobbar i samma företag mot samma mål så kan det fortfarande ses som en gruppövning, låt vara att alla gör sin del utan någon interaktion från någon annan.
  4. Samarbeta – att samarbeta innebär att man gör tillsammans, mot ett gemensamt mål eller syfte. Genom att dela upp ”arbetsbördan” kan varje person specialisera sig på sin del och bli riktigt bra på den. Samarbete är nära team men inte nödvändigtvis samma sak.
  5.  TEAM – tillsammans gör varje medlem i teamet mer vilket totalt generar en högre produktivitet än vad som går att få annars. När ett team behövs och fungerar som ett team är kraften oslagbar.

Tveka inte att höra av dig till någon av våra Sales Expansion specialists om du också vill inleda en dialog om hur du bäst ökar ditt bolags försäljning. Klicka på knappen nedan eller maila oss på expansion@adviser-partner.se för att komma i kontakt. 

För dig som är VD eller Försäljningschef genomför vi även frukostseminarium i både Stockholm och Göteborg. 

Stockholm den 10/11 ett kostnadsfritt frukostseminarium med temat: Best of the best – Vad kännetecknar de bästa säljarna?

Göteborg den 29/11 med temat: Vad är egentligen säljkultur och hur får du den att göra skillnad?

(Fler vill komma än vad vi kan ta emot så boka din plats redan idag).