Att förstå den egna verksamheten är det första steget till att kunna förbättras och vem känner sin verksamhet bättre än vi själva…eller stämmer inte det? Kan det var så att vi alla blir hemmablinda och vi alla vänjer oss vid olika krämpor och problem till den nivå att vi inte längre ser eller känner av dem, trots att de påminner oss om sin existens, varje dag och varje vecka? Det är långt ifrån självklart att vi själva är de som mest lämpad att lösa de problem som vi har brottats med under en längre tid, för om vi hade en lösning så hade vi högst troligen redan löst problemen. 

Följ med oss en artikelserie om tre artiklar hur ni blir än bättre på att själva identifiera era återkommande utmaningar och hur ni gör för att lösa dem.

 

Varför en patient inte borde ordinera sig själv framför en doktor

En vis man sa en gång: ”Det svåraste som finns att se, är det som borde vara där, men som du som tittar, inte känner till att det borde vara där. För i avsaknad av ett Optimalt Tillstånd av det du tittar på, ser du bara det som är framför dig, men missar allt det som det Optimala Tillståndet borde innehålla.”

En patient kommer in till doktorn. Han har ont i armen men vet inte varför han har det. Han har haft ont en längre tid och har försökt undvika vissa rörelser för att det onda ska försvinna, men utan framgång. Han har vant sid vid smärtan och en dag, utan att han riktigt tänker på varför, bokar han en tid hos doktorn.

Patienten tror sig dock veta hur han borde ordineras. ”Jag skulle behöva ha massage av armen var 7:e dag samt två askar Alvedon, två tabletter om dagen, över en total tidsperiod av 8 veckor. Vidare ska armen hänga i fritt läge och rotera lätt till vänster, under denna period. Till sist tror jag det vore på sin plats med ett intensivt rehabprogram. Jag har skrivit ned 28 olika övningar som jag borde göra.”

Doktorn tittar på patienten med stor förvåning då doktorn förstår följande: Om man har ett problem och försöker lösa det, men problemet ändå kvarstår, så har man inte löst rätt problem.

En patient, som har en ond arm, och som på egen hand försökt lösa sitt ”problem” men trots det har problemet kvar, den onda armen, har inte förstått varför armen gör ont. Patienten, som uppenbarligen inte förstår denna enkla logik, försöker nu berätta för doktorn vad lösningen på problemet är, utan att förstå varför han har ont.

Hur många doktorer skulle ordinera på patientens instruktioner?

Patienten i affärslivet

Om detta är ett ovanligt scenario inom sjukvården så är det desto vanligare i affärslivet. Alltför vanligt. 

Ett företag (patienten) har länge brottats med ett problem. Trots olika planer och idéer för att lösa problemet, dyker det upp gång på gång med samma resultat till allas förtvivlan. Eftersom de som arbetar på företaget har gjort det under en längre tid, har de alla blivit experter på sin bransch, sina produkter och sina kunder. De ”vet” hur den här businessen ska drivas. Trots detta har de alltså ett återkommande problem. Hur är det möjligt?

Utan ett Optimalt Tillstånd av hur till exempel en avdelning ska fungera, finns det ingenting att jämföra med. En del chefer, tar beslut och sätter planer i verket, baserat på hur de alltid gjort på deras företag, alternativt (och väldigt vanligt) på vad gruppen (andra chefer eller medarbetare) tycker att man borde göra. Och få saker är så ointressanta som åsikter tagna ur luften. 

Ett Optimalt Tillstånd är ett begrepp som betyder: Hur något borde fungera, som är klart bättre än idag. En chef, som inte är kapabel att se det Optimala Tillståndet, blir till viss del blind, då denne bara ser vad som finns eller inte finns. Personen ser inte hur det borde vara för att det ska fungera så bra som möjligt! 

Optimalt” utifrån vad vi själva är kapabla att skapa och ”tillstånd ”därför att allt befinner sig i ett specifikt tillstånd, just nu. Detta tillstånd kan vara ”bra” och alla de variationerna på hur bra något kan vara, eller ”dåligt” och alla varianter på hur dåligt något kan vara. Men inget tillstånd är för evigt, allt kan bli ännu bättre eller ännu sämre…

Utan ett Optimalt Tillstånd kan varje beslut tas godtyckligt, och vad som var rätt idag kan vara fel imorgon. ”Tycker ni att vi ska vi göra X eller Y på avdelningen” är alltid fel frågeställning. Frågan borde istället vara: ”Av X eller Y, vilket för oss snabbast till avdelningens Optimala Tillstånd?” 

Faktum är, att om du ”sett” det Optimala Tillståndet, behöver frågan troligen inte ens ställas. Det är helt uppenbart vad som ska göras. 

Nu har vi identifierat den första viktiga pusselbiten i att känna sig själv bättre: hur bra kan vi egentligen bli? I nästa artikel kommer vi att visa mer om metoden för att räkna ut vad vi behöver göra för att blir så bra som vi vill bli! 

Klicka på knappen nedan om du vill att någon av våra tretton Sales Expansion Specialists ska kontakta dig för att titta närmare på hur vi kan hjälpa just ditt företag att öka försäljningen.

Bli kontaktad!

Eller maila oss på: expansion@adviser-partner.se