Vad är säljkultur och framför allt, var har den tagit vägen frågar vi oss ofta när vi observerar säljavdelningar oavsett bransch? För visst är det så för alla oss som upplevt riktig säljkultur, att det är något som lämnat bestående och positiva minnen? Och visst är det så att säljkulturen i sig hjälpte oss alla att sälja mer än vad vi kunnat göra annars? En positiv säljkultur ökar försäljningen! Låt oss se i en artikelserie om 3 artiklar vad säljkultur egentligen är och vad som kännetecknar en sådan?

Säljkultur är ett ämne som ofta nämns, ”vi har bra säljkultur” eller ”här finns ingen säljkultur” utan närmare analys om vad egentligen Säljkultur är och framför allt, hur får man förbättrad Säljkultur oavsett var man står idag? 

Säljkultur är ett kraftigt underskattat område och i många fall, ett avgörande område för att få beständiga förändringar för en säljkår. Uttrycket ”culture eats strategy for breakfast” har visat sig stämma om och om igen, och oavsett hur storslagna planer en företagsledning har, går planerna stick i stäv mot kulturen så vinner kulturen alltid. 

Kultur är viktigt och kultur gör skillnad inom alla områden i livet. Och precis som utanför en säljavdelning så finns det mer utvecklade kulturer, kulturer som ger bättre överlevnad, kulturer som är snudd på barbariska, kulturer som får personer att bli sitt bästa jag, kulturer som trycker ned och exkluderar människor etc. Alla kulturer är inte lika bra eller har samma värde. Allt detta är uppenbart men på många ställen tabu att diskutera. 

En bra kultur lyfter en grupp genom att varje individ kan utvecklas utefter sin potential och bli sitt bästa jag. Och många bra ”jag” blir en fantastisk grupp! Ensam är inte stark, men en stark grupp skapar vinnare. Och vinnare kännetecknas av att de vinner sina matcher i högre utsträckning än de förlorar. 

Ordet ”kultur” härstammar från ”cultura”, som betyder ”att odla”. Vad man odlar, i fråga om beteenden och åsikter, är sedan det som man får skörda. Stanna upp och tänk på det här en gång till: det du odlar…är det du skördar. Det är hela essensen av vad en kultur är. Ställ dig själv frågan: vad för beteende vill ha (skörda) och i sådant fall, vad måste jag promota eller lyfta fram (odla) för att få det beteendet? 

Mycket om inte allt, ligger i att förstå detta påstående, oavsett vilken kultur du pratar om. Säljkultur eller annan kultur i samhället. Vi kommer att återkomma om hur man skapar rätt kultur men detta är den första stora insikten att ta in för att du nu ska kunna skapa den kultur du vill ha. 

Men du behöver förstå en sak till, för att kunna bygga er speciella säljkultur. För att kunna göra er säljkultur till…er! Och det är genom att kunna definition på vad kultur är. Detta är ett enkelt och väldigt sant sätt att se på vad kultur innebär och det är skälet till att vi, av många definitioner som finns, valt att använda oss av följande definition av kultur: 

De handlingar och åsikter som skiljer en grupp åt från en annan 

En kultur består av handlingar (riter, traditioner, ageranden) som bygger på gruppens åsikter (överenskommelser, sanningar, myter, fixerade idéer), men för att vara gruppens eller individens kultur krävs att det skiljer gruppen eller individen åt på något sätt från ”hur alla andra gör”. Att göra som alla andra gör, är knappast kännetecknande för gruppens kultur. 

I säljkultur finns sådant, som bara sker på en säljavdelning. I säljkultur lägger vi med de handlingar som vi gör för att maximera vår försäljning. Bra positiv säljkultur skapar massor av vinnare. En vinnare på en säljavdelning, är en person som säljer mycket. 

All säljkultur handlar ytterst om att odla högpresterande försäljare. Så den uppenbara frågan blir då: hur gör man det? Svaret som vi ska gräva djupare i framöver är följande: man får det beteende man kontinuerligt belönar. Och den finaste belöningsformen som finns är uppmärksamhet! 

I artikeln två kommer vi veckla ut de två andra delarna som försäljningskultur består av för att i artikeln tre ge er konkreta metoder för att skapa en bättre försäljningskultur. 

Tveka inte att ringa oss, maila oss eller klicka på knappen nedan om du vill komma i kontakt med någon av våra fjorton Sales Expansion Specialist för att inleda en dialog kring om och hur vi kan hjälpa just ditt företag att öka försäljningen.

Bli kontaktad!

Eller maila oss på expansion@adviser-partner.se