En försäljningschef har tre uppdrag som tillsammans skapar det fjärde. Det första uppdraget är att nå ett uppsatt resultat. Uppdrag nummer två är att skapa engagerad personal, som mer än gärna vill sälja och bli sina bästa varianter av sig själv. Uppdrag nummer tre är att kontinuerligt förbättra hur säljavdelningen arbetar och utvecklas. Dessa tre uppdrag, som i princip gäller för alla försäljningschefer skapar tillsammans det fjärde uppdraget: att ta fram och presentera ett mål som säljarna sedan vill nå, oavsett hur svårt eller hårt det blir att klara av det. Så frågan blir därför: hur ser man till att hela tiden utvecklas och förbättras? Det här är artikel två av två i hur du som försäljningschef kan göra för att flytta hela din avdelning framåt och uppåt till en ny högre nivå. Och vem skulle inte vilja göra det?

Sales Health Check är ett verktyg som ger Försäljningschefen en bra överblick över sin avdelning. Rätt använt på en säljavdelning så kan den appliceras på samtliga 14 olika områden som en säljavdelning består av. Detta faktum, att en väl fungerande säljavdelning, består av 14 olika områden, är ofta den första insikten som behöver göras. För om det inte är förstått, så blir många vitala delar av en väl fungerande säljavdelning, lämnad utan någon förbättring under alltför lång tid.

Vi kommer att i framtida artiklar att noggrant gå över samtliga 14 områden men i den här artikeln visa på vilka olika nulägen en avdelning kan ha.

Sales Health Check delar upp ett företag, en avdelning, en del av en avdelning eller en individ, i fem möjliga nulägen. Dessa fem nulägen, är från botten till toppen följande:

1. Critical – Det lägsta området bolaget, avdelningen, en del av avdelningen eller en individ kan befinna sig i. Här behövs omedelbar räddning. Något som är Critical, tenderar att dra ner närliggande avdelningar eller områden i liknande tillstånd då det är smittsamt och högst dysfunktionellt. Här behövs en total nystart av det aktuella området, dvs förnya vad de gör. Och vi har inte tid att vänta heller. Nu, nu, nu är mantrat.
2. Poor – Nuläget ovanför Critical är Poor, vilket säger att något sköts eller fungerar dåligt. Nivån Poor är i majoriteten av fall, en alldeles för låg nivå att tolerera och det är ofta relativt bråttom för ett företag att höja ett sådant nuläge, till en högre nivå. Ett område som är Poor, har negativ påverkan på områden runt detta område. Ett företag kommer inte nå sin potential med avdelningar, områden eller individer som presterar på nivån Poor. Högst troligen behöver man förändra hur man gör idag.
3. Good – Nuläget ovanför Poor. Ett bra ord som beskriver vad det nuläget faktiskt är: Bra. Det är bra, men inte mer än det heller. Och som alla vet är det tyvärr en nivå, som på en konkurrensutsatt marknad, sällan räcker till. Definitivt inte om ambitionen är att ta nya marknadsandelar. Området påverkar inte andra områden negativt men tillför heller inget. Vi hittar många säljare, försäljningschefer och företag på denna nulägesnivå som blivit lite väl bekvämman och passiva. För att flytta området uppåt till nästa nivå är den första idén att börja förbättra.
4. Great – Nuläget ovanför Good. Något som är Great är riktigt bra och egentligen den första nivån som är acceptabel och som gör ett företag rejält konkurrenskraftig på sin marknad. Skillnaden mellan Good och Great kan verka som liten, men den faktiska insatsen att flytta en avdelning eller ett område, från Good till Great är stor och kräver hög uthållighet och beslutsamhet. Underskatta inte det arbete som krävs, men det är värt det i de allra flesta fall. Great tenderar att påverka andra närliggande avdelningar och områden positivt. Något som redan är Great vill vi i första hand förstärka.
5. Advanced – Den högsta nulägesnivån. Advanced är det tillstånd som vi alltid vill sträva efter även om vi inte når dit på alla delar. Men ett bolag som på fler och fler områden, når nivån Advanced, hamnar fort i en positiv spiral, där närliggande avdelningar, områden eller individer, positivt påverkas och på så sätt, automatiskt blir bättre själva.

Att bli Advanced är nog det säkraste sättet att vinna marknadsandelar och på så sätt bli ett bolag som vinner sina matcher. Allt börjar med att bestämma sig för att inte acceptera något under Advanced och sedan, steg för steg, förenkla det man gör tills det att man fått en robust ”maskin” som hela tiden har fokus på vad som är vitalt och viktigt.

Vad som ovan nu beskrivits är fem möjliga nulägen. Och som vi tidigare lärt oss, genom att förstå var vi är, kan vi nu räkna ut vad vi borde göra föra att nå dit vi vill vara!  Att Adviser Partners verktyg Sales Health Check blivit en efterfrågad digital produkt som mäter och tar reda på inte bara säljavdelningen nuläge, utan samtliga 14 områden som en säljavdelning består av, är för oss ett tecken på den hunger och glöd att verkligen vilja ta nästa steg och frigöra sin fulla potential, som vi ser hos många försäljningschefer vi träffar.

I en artikelserie om två, i nästa månad kommer vi i detalj gå igenom de 14 områdena som denna modell kan användas för men har du mer bråttom att ta nästa steg så hjälper vi dig gärna redan idag! Adviser Partner har ingen annan ambition än att alla våra kunder ska bli sitt bästa jag.

Tveka inte att ringa oss, maila oss eller klicka på knappen nedan om du vill komma i kontakt med någon av våra fjorton Sales Expansion Specialist för att inleda en dialog kring om och hur vi kan hjälpa just ditt företag att öka försäljningen.

Bli kontaktad!

Eller maila oss på expansion@adviser-partner.se