Kris! Bara ordet i sig får många att sjunka ihop och mentalt ge upp. För vi är alla uppfostrade med att en kris är granne till en katastrof och i Sverige har vi inte kriser, vare sig individuellt eller som företag. Kort sagt är en kris inte något som vi håller på med här, möjligtvis i andra länder eller andra företag, men inte hos oss! Hur gör man för att vända krisen på kortast möjliga tid? Vi visar dig hur, det här är del 2 i en serie av 3 artiklar där vi vänder krisen!

I förra artikeln visade vi på vikten att vara realist: planera för det värsta och hoppas på det bästa samt första steget i kris-formeln som är att promota ert företag mer än någonsin. Nu kommer vi till nästa steg i kris-formeln!

Att producera

Vad blir då nästa steg att göra? Det är ett steg som görs samtidigt som ni börjar promota mer och det är att producera! Att producera innebär att alla inblandade, ökar stegtakten och inte nog med det, varje steg är längre också. Kort sagt, upp med tempot och allt som ni påbörjar, ser ni till att avsluta, med så kort varsel som möjligt.

Att producera betyder att vara produktiv. Att vara produktiv är det finaste som en säljare, eller vilken funktion som helst på ett företag, kan vara. För en produktiv person, påbörjar och sedan avslutar det som påbörjats, inom uppsatta tidsramar och med gott resultat.

En produktiv säljare, säljer mycket! En produktiv konsult, avslutar sina projekt i tid, och med gott resultat. En produktiv medarbetare är därför alltid högt uppskattad, oavsett tjänst. Och nu är det läge för alla, att jobba mer intensivt, hårdare och i ett högre tempo än vad vi gjorde tidigare.

Att komma upp i ett högre tempo, tills det att det nya tempot, blir det ”nya normala” tar för de flesta människor 3 veckor. Och med den vetskapen, presenterad för alla inblandade, så får ni en gemensam idé att kämpa emot. Men utan ett högre tempo, högre produktivitet, så kommer ni inte att komma ur krisen i samma fart, som de företag som är mer produktiva.

Steg två i kris-formeln blir därför, att informera och säkerställa, att alla inblandade förstår, att nu är det läge att höja tempot ett par pinnhål, och att det kommer att ta några veckor innan det nya tempot blir bekvämt. Promota och producera är säljavdelningens ledord från och med nu!

Att ändra hur man bedriver sin affär

När krisen slår till, vilket vi först ser och accepterar i och med att försäljningskurvan först bromsar in, sedan ligger still och till slut vänder nedåt, så behöver vi förstå: är det en ny omvärld där ute? Kan det vara så, att hur vi bedriver vår affär, inte längre är rätt sätt att göra det på?

För kort sagt kan två saker ha hänt, som driver och skapar vår kris på säljavdelningen.

  1. Vi har slutat att göra något, som tidigare fungerade väldigt bra, och därför behöver vi ändra tillbaka, till det som tidigare fungerade. Det är ju fullt möjligt och i många fall, exakt det som behöver göras, för att få upp försäljningen igen. Våra tidigare framgångsrika sätt att sälja på, har av någon anledning, ändrats till ett mindre framgångsrikt sätt att sälja på. I det fall, återgå till det som fungerade förut!

Eller…

  1. Vi gör på samma sätt som vi alltid har gjort, men omvärlden har förändrats. Antingen har omvärlden förändrats långsamt och över tid och plötsligt så ser vi resultaten av detta genom att försäljningen bromsar in och börjar falla. Eller så förändras omvärlden fort, så fort att vi går från inbromsning, till fall, på en vecka eller två.

Men oavsett hur länge omvärlden har förändrats, så behöver vi fundera på: hur ska vi ändra vår affär, så att den nu blir något som hjälper oss och driver försäljningen framåt, istället för att vara kvar i hur den är nu, vilket faktiskt gör att vår affär eller vårt erbjudande till marknaden, ligger i vägen och försvårar försäljningen!

Steg tre i kris-formeln blir därför att se över affären och erbjudandet utifrån perspektivet: hur ska den nu se ut för att driva försäljningen framåt? Behöver vi förpacka den annorlunda, hitta nytt sätt att prissätta den? Eller är priset rätt, men vi behöver ha en annorlunda betalningsstrategi för att kunderna ska våga köpa just nu?

Vi skulle kunna skriva många sidor om vad man kan göra för att förbättra sin affär eller sitt erbjudande, men det ligger utanför syftet med den här artikeln. Konstatera istället att ni högst troligen behöver göra någonting annorlunda, mot vad ni gör idag, för att få era potentiella kunders uppmärksamhet, i den kris som ni nu upplever. Vad det är, kräver ett seriöst och fokuserat arbete för att ta fram!

Steg ett i kris-formeln blir därför: promota!

 

Kontakta Adviser Partner om du vill ha mer råd och hjälp för hur du vänder en säljavdelning där kurvorna pekar nedåt, till en högpresterande säljmaskin. Vi har gjort detta i snart 20 år och är specialister på hög försäljning.

 

Bli kontaktad!