Kostnadsfria Kostnadsfri bild av affär, affärsmän, arbete Stock foto

Ett vanligt önskemål bland svenska företag och organisationer är att öka team-känslan bland sina medarbetare. Utan att alla kan sätta fingret på varför man vill att team-känslan ska öka, så finns den där och idén lockar. Vi publicerar därav en artikel i två delar som beskriver vad ett TEAM egentligen är, olika nivåer av TEAM och ännu viktigare hur skapas vinnande lag. Här kommer del 2.

Om ett team nu är den högsta och mest önskvärda formen av samarbete, så blir den naturliga följdfrågan: Hur skapas ett team?

Det kan finnas många parametrar som skapar ett team beroende på vilken uppgift som ska lösas och vilken bransch ett företag verkar i. Dock finns det fem parametrar som, oavsett vad som görs i övrigt, måste vara fungerande för att gruppen ska uppfatta sig som ett team, oavsett om man kallar det för ett team eller ej.

Dessa fem fundament har visat sig sanna om och om igen och det spelar egentligen ingen roll vad teamets syfte eller mål är i övrigt. Utan inbördes ordning:

  1. Alla i teamet måste kämpa mot ett gemensamt mål. Om målet inte är utmanande nog, behöver inte medlemmarna ”bli” ett team för att klara av uppgiften, vilket paradoxalt nog kan göra att målet, hur lätt det än verkar vara, blir medlemmarna övermäktigt.Att kämpa är såklart inte nog, målet måste vara tydligt, förstått och accepterat för att inspirera och skapa den hunger och tävlingsglädje som de bästa teamen uppvisar. Skulle du bli inspirerad av ett mål du inte förstått och accepterat?
  2. Alla i teamet måste vara informerade om vad övriga i teamet gör (och tycker) – vilket i praktiken innebär att kontinuerlig information mellan de olika medlemmarna i teamet eller lagdelarna måste fungera. Denna punkt kan många gånger vara den svåraste att upprätthålla över tid, speciellt när teamet växer och blir fler till antalet medlemmar. Att sätta fasta tider för ovanstående är svårt att ersätta med någonting annat.Helt klart är detta en punkt för den ansvarfulla ledningen att löpande utvärdera och utveckla så att kommunikation mellan medlemmarna i teamet inte tas för givet eller faller bort då bolaget växer och utvecklas.
  3. Alla måste bidra! Ett TEAM blir ett TEAM till den grad alla i TEAM:et bidrar till den mål som TEAM:et är på väg emot. En person, i ett TEAM, kanske bidrar men om det inte är känt av övriga, så skapas slitningar i TEAMET. När alla bidrar och det också är känt så blir gruppen stark och än starkare över tid.
  4. Lita på varandra. Varje spelare i ett TEAM måste kunna lita på att de övriga i TEAM:et gör det de sagt att de ska göra, i tid och med förväntat resultat. Det kan ta tid att bygga upp det förtroende, och det kan raseras fort om det missbrukas. Se till att vara den person som alla andra i TEAM:et kan lita på, mest av alla!
  5. Komma bra överens. Vilket kanske är helt uppenbart men samtidigt något att ha uppmärksamhet på då det kan sabotera hela teamkänslan. Om man inte kommer bra överens, så kan punkt 1–4 göras om och om igen, men det blir inget TEAM utav det.De så kallade samkvämsövningar som ett företag kan ha, kan lätt tolkas som ett oproduktivt slöseri med tid, men kan i själva verket vara en av hörnstenarna till att få ihop en grupp till ett team som i sin tur ökar vad gruppen kan producera. 

För att sammanfatta ovan så är team-känsla något många eftersträvar att skapa, och rätt gjort, något som förbättrar bolagets prestationer. Nyckelorden är kontinuitet, transparens och ärlighet för att lyckas som TEAM i det långa loppet. 

Tveka inte att höra av dig till någon av våra Sales Expansion specialists om du också vill inleda en dialog om hur du bäst ökar ditt bolags försäljning.  expansion@adviser-partner.se för att komma i kontakt.

För dig som är VD eller Försäljningschef genomför vi även kostnadsfria frukostseminarium i både Stockholm och Göteborg. 

Stockholm den 10/11 med temat: Best of the Best – Vad kännetecknar de bästa säljarna?
Läs mer och boka din plats genom att klicka på knappen nedan.

Göteborg den 29/11 med temat: Vad är egentligen säljkultur och hur får du den att göra skillnad? För att läsa mer och boka klicka här:

(Fler vill komma än vad vi kan ta emot så boka din plats redan idag).