Att förstå den egna verksamheten är det första steget till att kunna förbättras och vem känner sin verksamhet bättre än vi själva…eller stämmer inte det? Kan det var så att vi alla blir hemmablinda och vi alla vänjer oss vid olika krämpor och problem till den nivå att vi inte längre ser eller känner av dem, trots att de påminner oss om sin existens, varje dag och varje vecka? Det är långt ifrån självklart att vi själva är de som mest lämpad att lösa de problem som vi har brottats med under en längre tid, för om vi hade en lösning så hade vi högst troligen redan löst problemen. 

Det här är artikel två av tre, där vi visar på hur och vad man gör för att räkna fram och röra sig, från ett nuläge till ett nytt, förbättrat önskat läge.

 

Att se det optimala tillståndet 

En person kan vara oerhört kunnig inom sitt specialistområde, utan att för den sakens skull känna till det Optimala Tillståndet för till exempel träning, hälsa eller kost. Att självdiagnostisera utan läkarutbildning är knappast någon bra idé. 

Ej heller att självdiagnostisera problemet på sin avdelning utan gedigna kunskaper inom exempelvis människokunskap, ledarskap och organisation, för att nämna några relevanta områden för en expert inom hög produktivitet. Det skulle kunna liknas vid att gå in till doktorn och berätta för denne vad lösningen skulle vara…

Adviser Partner har sett fler Optimala Scener för försäljnings-ledarskap än vad de flesta personer någonsin tänkt på. Fler Optimala Tillstånd när det gäller att organisation, fler Optimala Tillstånd när det gäller uppföljning, användning av statistik, provisionsmodeller, rekryteringsprocesser, behovsanalyser, invändningshantering, coachning… 

Faktum är att det är det vi gör: Träffar duktiga människor i alla möjliga branscher och studerar vad som fungerar, varför det fungerar och hur detta kan föras över till nästa företag. Detta har gett oss en djup och bred förståelse för hur det Optimala Tillståndet ser ut inom en mängd områden, som försäljningsstrategi, sales management och sälj-träning för att nämna några få områden på ren sälj-svenska…

Hur hade vi undersökt patienten?

Om någon ber oss hantera ett problem utgår vi inte från patientens eget förslag på ordinering. Om patienten förstått problemet till fullo, hade det varit löst innan vi fått frågan. Ett symptom på något och det faktiska problemet är två helt skilda saker. Bara genom att lösa det faktiska, underliggande problemet, kan situationen bli bättre. Att fixa till symptom är som att äta Alvedon: Smärtan försvinner för ett tag men kommer snart tillbaka. 

Steg 1 vid rådgivning för att lösa ett problem någon har är att se och sätta upp det Optimala Tillståndet för hur det borde fungera vid en viss tidpunkt. Vi har stor erfarenhet av Optimala Tillstånd och tillsammans med en klient kan ett Optimalt Tillstånd för dennes verksamhet snabbt tänkas ut och skrivas ned. Det syns då tydligt vad som saknas eller vad som inte fungerar idag. 

Vi kallar nuläget, för enkelhets skull, för det Nuvarande Tillståndet. Det Nuvarande Tillståndet är alltid en ögonblicksbild av verksamheten, avdelningen, personen eller vad som nu undersökas. Vad som ska undersökas spelar ingen roll, undersökningen går alltid till på samma sätt. För vad jämför en läkare sin patient med, om inte det Optimala Tillståndet (frisk) med den Nuvarande Tillståndet (sjuk eller skadad)?

Genom att jämföra det Optimala Tillståndet med den Nuvarande framträder nu med stor tydlighet alla de Avvikelser som existerar. En Avvikelse definieras som just det: Skillnaden mellan Optimal och Nuvarande Tillstånd. 

Att ta fram Avvikelser är inget man ska vara försiktig med, tvärtom! Alla Avvikelser som du hittar bör skrivas upp. Stor eller liten spelar ingen roll, upp med dem på bordet! För det är i slutändan inte antalet Avvikelser som är avgörande när det gäller att lösa ett problem utan alltid den största Avvikelsen. Den största Avvikelsen är den Avvikelse som står ut mest och är det som till störst grad skiljer något från hur det borde vara. 

Den största Avvikelsen kan se ut på olika sätt: 

  1. Den står ut som ett träd på ett kalhygge, lätt att känna igen.
  2. Åtta av tolv avvikelser pekar alla åt samma håll, tillsammans bildar de åtta en enda stor (den största) Avvikelsen. 

Erfarenheten säger att det inte är speciellt svårt att hitta denna, största Avvikelse så länge man vet hur det Optimala Tillståndet för det man undersöker bör se ut! 

I den sista delen av den här artikelserien om tre artiklar kommer vi att avsluta det hela genom att förstå vad en situation är och vad vi gör för att bli av med! 

Klicka på knappen nedan om du vill att någon av våra tretton Sales Expansion Specialists ska kontakta dig för att titta närmare på hur vi kan hjälpa just ditt företag att öka försäljningen.

Bli kontaktad!

Eller maila oss på: expansion@adviser-partner.se