Vad är säljkultur och framför allt, var har den tagit vägen frågar vi oss ofta när vi observerar säljavdelningar oavsett bransch? För visst är det så för alla oss som upplevt riktig säljkultur, att det är något som lämnat bestående och positiva minnen? Och visst är det så att säljkulturen i sig hjälpte oss alla att sälja mer än vad vi kunnat göra annars? En positiv säljkultur ökar försäljningen! Låt oss se i en artikelserie om 3 artiklar vad säljkultur egentligen är och vad som kännetecknar en sådan?

I förra artikeln diskuterade vi vad ordet kultur kommer ifrån samt en praktisk definition av vad kultur är för något. Vi har full förståelse för att det kan finnas andra användbara definitioner som man kan använda sig utav men om vi fastställer att kulturen är ”de handlingar och åsikter som skiljer en grupp åt från en annan” och har sitt ursprung från latinets ”att odla” så kan vi fortsätta vårt resonemang från det. 

Vi ser att det finns två aspekter till som tillsammans skapar Stolthet. Dessa två är DNA, dvs de byggstenar som gruppen gör om och om igen, och som kanske eller till och med troligtvis görs av andra avdelningar, men fortfarande är en viktig del av gruppens framgång. Exempel på DNA kan vara att vi har veckomöte varje vecka, att varje vi har en plan för onboarding av ny personal, att vi utser månadens medarbetare (säljare) för att nämna några. Kort sagt: grundstenar som gruppen håller fast, för att de skapar förväntade resultat. Och att dessa grundstenar även görs av andra avdelningar inom bolaget. 

Dessa framgångsrika handlingar, som gjort att vi hamnat där vi är, blir därför en del av vårt framgångsrika DNA, men inget som är ett uttryck för vår säljkultur. DNA och Säljkultur behövs båda två! Men det stannar inte där. 

Det tredje hörnet i vår triangel är Ord och Uttryck vilket driver och påverkar Kultur samt DNA, precis som att Kultur och DNA driver nya Ord och Uttryck. En kultur har specifika sätt att uttrycka sig på, precis som varje DNA också har det. Odla era Ord och Uttryck och förstå kraften i dem. 

Vi kommer inte gå in mer specifikt på Ord och Uttryck i nedan då det redan genomsyrar allt som Adviser Partner står för och gör. Men var helt säker: vilka Ord och Uttryck ni använder er utav, påverkar er kultur rejält! Samma språk skapar en stark kultur och i en kultur där man inte förstår varandra…upphör kulturen att vara gemensam. Detsamma gäller inom säljkultur! 

En stark kultur tillsammans med gruppens DNA samt Ord och Uttryck skapar tillsammans summan av dessa tre begrepp, vilket är Stolthet. Att vara stolt får sitt företag, sin grupp, sin befattning av högsta vikt för att få en maximal prestation från individen. En stolt organisation blir i det närmaste oslagbar och det är lätt att förstå varför! 

 

 

Att en person som är stolt över sin tillhörighet, vad person gör och varför person gör vad den gör, presterar bättre, är knappast någon större överraskning. Motsatsen till att vara stolt över något är att skämmas. Försök få en säljare som skäms över sitt företag eller sitt erbjudande att sälja mycket… Eller försök få en person som skäms över att ringa någon för att boka möten för att den ”stör personen”, att boka många möten om ens något? Utan stolthet för det en person gör, blir prestationen submaximal på alla sätt. 

Med allt detta nu i ryggen, hur kan vi använda oss av ovanstående triangel och förpacka den som Säljkultur? 

Säljkultur är i praktiken alla tre delarna. Bra Säljkultur består av lika delar kultur, DNA och Ord & Uttryck. En säljare som arbetar i ett företag med säljkultur är stolt över att arbeta där han är. Och den stoltheten går inte att ta miste på! Ett företag bör därför löpande och kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla sin Säljkultur då det gör att lönsam försäljning går upp, rätt säljare stannar och nya stor-säljare söker sig till företaget.

Säljkultur skapas av en rad individuella handlingar, initiativ och flöden och i praktiken är allt du läst i denna Försäljningschefs-manual olika varianter på bra Säljkultur. Men vi har sammanställt en lista i nästa artikel som du kan följa för att underlätta implementeringen och därefter etableringen av ert bolags Säljkultur. Häng med! 

Tveka inte att ringa oss, maila oss eller klicka på knappen nedan om du vill komma i kontakt med någon av våra fjorton Sales Expansion Specialist för att inleda en dialog kring om och hur vi kan hjälpa just ditt företag att öka försäljningen.

Bli kontaktad!

Eller maila oss på expansion@adviser-partner.se