Det är lätt att bli hemmablind och att vänja sig vid hur saker och ting är. Att över tid inte se sig själv på riktigt när man tittar i spegeln eller att börja acceptera att ”det nu är så här”. Men vi vet alla att rätt svar, alltid är att leta efter områden där man kan förbättras och på så sätt, ta nästa steg emot sin fulla potential. Kommer vi att nå vår fulla potential? Högst troligen inte, men målet är inte det egentliga målet utan strävan dit är det som räknas. Vad har allt det här att göra med vad en säljavdelning består av? Häng med oss i sista delen i en serie om tre artiklar där vi letar förbättringsområden för en säljavdelning. 

Först efter det att vi har identifierat de 14 områdena som en säljavdelning består utav och därefter förstått vad varje område betyder kan vi komma till det sista steget: hur bra kan varje område vara?

Ett Optimalt Tillstånd representerar hur något borde fungera taget den kunskap vi har idag. Ett Optimalt Tillstånd är nåbart och genomförbart och är inte ett overkligt dröm-scenario som vi bara kan fantisera om. Tvärtom är ett Optimalt Tillstånd något som görs idag, av de bästa på sitt område, och med mycket höga och goda resultat. 

Kort sagt är ett Optimalt Tillstånd en hög men givande ambitionsnivå att sträva efter och något att nå fram till. Företag som bedriver sin verksamhet på ett Optimalt Tillstånd är de som är bäst i klassen inom det området. 

Nedan följer en definition på det Optimala Tillståndet på den högsta nivån, Advanced. Vi bör alltid försöka bli Advanced på de områden som är relevanta för företaget. Att ha en hög ambitionsnivå, är att ha en hög standard för vad man kräver och tolererar. Laddad med en hög ambitionsnivå är halva jobbet redan gjort! Så vad är då det Optimala Tillståndet per område? 

Försäljningschefens kompetens

Leder säljavdelningen operativt, taktiskt och strategiskt med säljare som når sina mål. Avdelningen förbättras kontinuerligt med högt engagemang från personalen.

Säljarnas kompetens

Bra tränade säljare som kan analysera vad, hur och varför de säljer, och som når sina mål.

Säljprocessens tydlighet

Säljprocessens används av alla, refereras till och ger bättre kontroll, högre försäljning samt bättre marginaler.

Förståelse av produkter och erbjudanden

Produkterna och erbjudandena är väl kända av säljarna och underlättar försäljningen, då det förenklar och tydligt förklarar vad, hur och varför en kund ska köpa från bolaget. 

Prospektering för nya kunder

Prospektering mot nya kunder görs med regelbundenhet och är framgångsrik i att ta in de kunder bolaget vill och bör ha utifrån valda målgrupper och segment.

Kontoplanering för befintliga kunder

Befintliga kunder är kategoriserade, och behandlas därefter, samtidigt som försäljningen planeras och utförs för att ge högre försäljning samt bättre marginaler. 

Medvetande om kunders erfarenheter

Kunderna är starka ambassadörer och rekommenderar regelbundet företaget till nya potentiella kunder, eller nya erbjudanden mot befintliga kunder. 

Användande av CRM och statistik

CRM och statistik används regelbundet för att driva försäljningen framåt och uppåt samt gör säljavdelningen smartare i vad de behöver göra, nu och framöver. 

Kontroll av säljtiden – tidsplanering

En effektiv säljavdelning som planerar sitt genomförande och som får det som ska göras, gjort i tid utan att bli störda i sitt arbete.

Motivation i min roll och vårt TEAM

En högt motiverad säljavdelning som trivs och är stolta i sina roller som säljare, både som individer och som ett TEAM.

Företagets försäljningskultur

Säljavdelningen behandlas respektfullt och full förståelse finns för vikten av hög försäljning för att bolaget ska bestå eller expandera.

Rekrytering och Onboardning-processer

Rekryteringsprocessen är tydliggjord och används fullt ut vid samtliga rekryteringar, vilket fortare ger mer produktiva säljare och ett högre engagemang.

PR och Marknadsföring av bolaget

Bolaget är välkänt och attraktivt mot sina valda målgrupper och säljavdelningen får hjälp att enklare nå sina mål och synas bättre.

Samarbete med andra avdelningar

En excellent organisation med få missförstånd som skapar imponerade och lönsamma kunder.

Genom att jämföra ert nuvarande läge, med ovanstående Optimala Tillstånd, kommer ni tydligare se vad som saknas och behövs för att göra varje del i er säljavdelning bättre. Och att kontinuerligt förbättra säljavdelningen är en av Försäljningschefens viktigaste uppgifter. Är du redo för att ta nästa steg uppåt?

Tveka inte att ringa oss, maila oss eller klicka på knappen nedan om du vill komma i kontakt med någon av våra fjorton Sales Expansion Specialist för att inleda en dialog kring om och hur vi kan hjälpa just ditt företag att öka försäljningen.

Bli kontaktad!

Eller maila oss på expansion@adviser-partner.se