Adviser Partner kommer under säsongen 22/23 sponsra Djurgården Hockey på två sätt,
ekonomiskt men kanske än viktigare genom att öka kunskapen för alla de företag och
företagare som ingår i DIF Nätverket om hur de kan öka sin försäljning, bli mer lönsamma
och skapa expansion för sina företag.

Efter att i 20 års tid, konsulterat och tränat ca 3 000 företag och över 40 000 säljare,
säljchefer, VD, kundtjänstmedarbetare, konsulter och annan personal i hur dessa bolag och
personer kan sälja mer, sälja lönsammare och på så sätt växa sina företag, kommer nu
Adviser Partner att göra detsamma för alla som ingår i DIF Nätverket. Adviser Partner
kommer att dela med sig av de mest säkra och effektiva sätten samt metoderna som finns
för att öka försäljningen och växa som företag. Adviser Partner kommer att konkret och
”hands on” visa vad som visat sig fungera bäst, vad som bör undvikas och vad som just nu,
tenderar att ge än högre resultat, taget det aktuella läget i näringslivet.

Vi på Adviser Partner är mycket stolta över att få vara med på Djurgården Hockeys resa och
ser fram emot detta samarbete, för att på så sätt kunna ge mer värde till DIF Nätverket och
alla de fina företag som valt, att precis som vi själva, sponsra Djurgården Hockey under
nästkommande säsong genom att medverka i Nätverket.