”Best Transport har sedan 2014, genom förvärv samt organiskt vuxit från ca 100 mkr till 450 mkr, med lokala försäljningsorganisationer på olika orter och en bred meny av tjänster har det varit en stor utmaning att organisera försäljningsarbetet.

Tillsammans med Adviser partner har vi genomfört utbildning av både försäljningschefer och säljare, utbildningen har varit mycket uppskattad hos deltagarna och har hjälpt oss att skapa bättre struktur, uppföljning samt öka tempot i vårt försäljningsarbete.

Vi vill särskilt lyfta fram Advisers partners breda kunskaper inom hela området försäljning samt ett genom hela processen mycket stort engagemang. Vi ser fram emot fler utvecklande aktiviteter tillsammans med Adviser partner.”