Borde inte bolagets mest kritiska position kunna mer?

Det är inte lätt att bli försäljningschef på ett företag med lite högre ambitioner. Ofta krävs det höga resultat, i många fall i form av egen försäljning under en längre period, i andra fall kan ledaregenskaper eller specifika specialistkompetenser spela avgörandet. Om det inte var nog så är det många som känner sig kallade till jobbet och få som blir utvalda. Väl på plats ska nu försäljningschefen lösa den universella gåtan som ingen annan på bolaget riktigt satt fingret på: Hur ska bolaget kontinuerligt få ökad, lönsam försäljning, idag, imorgon och nästkommande fem år? Och på toppen av allt detta så har nästan ingen försäljningschef någon som helst utbildning i sitt faktiska yrke: Att vara försäljningschef.

Vi har sagt det förr och säger det igen: Att vara försäljningschef är antagligen världens roligaste jobb, möjligtvis i konkurrens med att vara rockstjärna eller hockey-proffs. Och om nålsögat att komma igenom för att bli försäljningschef, kan te sig litet så är det betydligt lättare än för de två andra nämnda alternativen… Så, vi lyfter på hatten till alla er som är försäljningschefer, säljledare eller coacher. Kärt barn ha många namn och samma faktiska yrke kan gömma sig i olika titulaturer. Vi tycker att ni är värda stående ovationer!

Det är bara en sak som vi tycker är orättvist: Försäljningschefen får ytterst sällan någon som helst utbildning i hur jobbet ska göras utan tvingas snarare om och om igen, uppfinna hjulet själv (onödigt svårt och ineffektivt) eller fortsätta ”göra som vi alltid gjort” (vilket fungerar så länge alla andra variabler är oförändrade såsom marknadens utveckling, konkurrenter, kundernas beteende, efterfrågade produkter, säljarna, företagsledningens mål och visioner etc…)

Tänk själv: Hur många försäljningschefer har ni stött på där ute som faktiskt är utbildade i att vara försäljningschefer (en ledarskapsutbildning kvalificerar inte som en försäljningschefsutbildning) och gör de specifika moment som bara en försäljningschef gör varje vecka, helt olikt alla andra funktioner på ett bolag. Inte många skulle vi tro, men som alltid finns det en lösning på problemet. Utbildning och träning i yrket försäljningschef skapar starka, kompetenta och karismatiska försäljningschefer som ökar bolagets försäljning, idag, i morgon och om fem år. Och vad slår det?

Kör så det ryker!

// TEAM Adviser Partner