”Adviser Partner har på relativt kort tid, lyckats skapa en enhetlig terminologi och begreppsbildning bland ledarna i bolaget. När vi exempelvis talar om att ”hatta upp” vet alla ledarna direkt vad vi menar. Adviser Partners styrka ligger i att – väldigt, väldigt konkret – ge enkla och tydliga förslag på lämpliga handlingar och beteenden i kombination med exempel från verkligheten. Allting sker dessutom med en konsekvent terminologi som gör att budskapet sitter kvar även efter kursens slut.”