Att coacha säljare görs i många fall när det hinns med…vilket i praktiken innebär inte alls eller mycket sällan. Och det är lätt att förstå varför det kan bli så då försäljningschefen har en fullspäckad kalender och kanske också känner…hur ska jag konkret göra för att få mina säljare att prestera bättre än vad de gör idag? Vi kommer i en artikelserie om åtta delar gå till botten med vad är coachning egentligen och hur görs det effektivt, konkret och med rätt uppföljning? 

Låt oss börja med del 1: 

Del 1 Vad är coachning egentligen?

Vi har i tidigare artiklar under hösten konstaterat att bra säljchefer jobbar med tre verktyg för att löpande göra sina säljare bättre, utbildning, träning och coachning. Definitionen på utbildning är, teori samt praktisk träning med verifiering av kunskapen. Träning är, mentalt eller fysiskt utmanande och utmattande övningar, vad är då coachning och när kommer det in i bilden? 

Coachningen är: positiva instruktioner med tydligt syfte. Positiva instruktioner kan ges genom att man berättar vad personen ska göra. Eller så ställer man frågor så att personen själv kommer på vad denne behöver eller borde göra. Och att förstå syftet med det man gör, ökar alltid kvantiteten på genomförandet och hur smart (kvaliteten) det görs. 

Vad vi gör när vi coachar är därför: säkerställer att individen vet vad och hur denne ska göra för att nå sitt mål. Läs den meningen en gång till. En coachad person, vet vi, har förstått vad och hur han eller hon ska göra för att få ett önskat resultat. Att coacha är därför en övning i noggrannhet, uppföljning och uthållighet. En person som gör detta blir därför en fantastisk coach. 

Förbättrat tillstånd

Men det räcker inte. För det viktigaste är att se vad coachningen ska leda till.Vad är det individen som blir coachad, eller företaget som denne jobbar på, får ut av coachningen? Det som man får ut av bra coachning är: förbättrat tillstånd. 

Det är därför det är så viktigt att förstå tillståndsformlerna som vi beskriver i andra artiklar. Vi befinner oss alla i ett specifikt tillstånd, hela tiden, och jobbet som coach är att se till att varje individ och min avdelning som helhet, förbättras tillståndsmässigt hela tiden. 

För vad slår det över tid?

Adviser Partner har utvecklat en metodik och ett tillvägagångssätt som hjälper dig som säljchef att öka genomförandet i din coachning. Vi kallar metodiken MPR och kommer beskriva den närmare i kommande artiklar. Bygg sedan på metodiken med de tekniker du behöver för att bli bra och därefter ännu bättre tills du blir bäst på att coacha. En bra säljcoach är guld värd för en organisation! 

Tveka inte att höra av dig till någon av våra Sales Expansion Specialists om du också vill titta på hur du bäst ökar ditt bolags försäljning. Maila oss på expansion@adviser-partner.se eller hitta våra direktnummer här. 

PS. För dig som är VD eller Försäljningschef och vill ha mer konkreta tips på hur du ökar er försäljning har vi just nu följande kostnadsfria frukostseminarier inplanerade. Platserna är begränsade och erfarenhetsmässigt fylls de upp fort så boka din plats idag. 

Stockholm den 23/11

Göteborg den 8/11

Oslo den 13/10

För alla ni som jobbar med försäljning eller kundservice: Glöm inte att boka biljett till Nordens största referensförsäljningsevent RSS 2023.