”Vi upplevde att utbildningen var väldigt tydlig och gav vår grupp konkreta verktyg för framgångsrik försäljning. Utbildningar av det här slaget tenderar till att vara mer inspiration som kortsiktigt ger en injektion men sedan faller säljarna tillbaka till gammalt beteende.

Adviser Partners säljutbildning kan jag verkligen rekommendera den leder till ökad försäljning. ”