Ingen tvekan, Mattias är en duktig säljare och det är en klar fördel i utbildningen.

Eftersom en stor del av utbildningen handlar om att vi förklarar vår situation kan Mattias lätt känna igen situationer och hjälpa oss med konkreta tips.

Den stora behållningen är dock att vi nu bättre kan ta vara på alla möjligheter som vi faktiskt har och med en kontrollerbar process, kan styra affären, till fördel för både oss och våra kunder. Konkret innebär det att vi lägger mer tid på rätt utförda arbetsuppgifter och dom möjligheter som verkligen ger oss och kunden mervärden, men också på ett tidigt stadium identifiera möjligheter som inte är vinn-vinn för båda parter. På så vis spar vi och andra parten tid och arbete.