”Helhetsupplevelsen av utbildningen var långt över förväntan hos samtliga medlemmar av säljstyrkan. Det mest slående var hur även de mest rutinerade säljarna fick helt nya synsätt och tankebanor kring försäljning, något som även slagit väl ut i deras arbetssätt på fältet. Utöver detta var utbildningen ett ypperligt tillfälle för oss som säljstyrka, inhemsk tillika internationell, att få komma samman och hitta gemensamma fokusområden med grund i de nya synsätten.”