”Dialect har 50 kundcenter över hela landet som alla jobbar med coaching av sina säljare.   Vi anlitade Adviser Parter för att få ett gemensamt arbetssätt över hela Dialect och för att ge våra platschefer inspiration och tips för att redan dagen efter kursen bli bättre säljledare. Våra förhoppningar har infriats. Adviser Partner presenterar komplexa saker på ett självklart sätt, vilket har gett energi och kraft till våra säljledare. Det är enkelt och lustfyllt för alla deltagare att direkt förstå varför de bör arbeta på ett visst sätt i säljledningen. Utbildningen är konkret och dessutom rolig! På kort tid har vi kunnat genomföra stora förändringar genom att följa Adviser Partners ”kokbok” med enkla framgångsrecept!