Lär känna dig själv – Del 3

I den första delen av vår artikelserie lyfte vi risken i att självdiagnostisera verksamheten utan lämplig metod för det. Den andra artikeln beskrev därför hur verksamheten kan analysera dess nuvarande tillstånd, och jämföra det med var de önskar vara.

Seriens avslutande tredje artikel knyter ihop säcken genom att rikta strålkastarljuset mot skillnaden mellan nuläget och önskat läge. Vad har verksamheten för situation och varför?