”Som ett led i vår försäljningsstrategi valde vi på Nordic Hotels & Resorts att genomföra merförsäljningsutbildningar för samtliga medarbetare och avdelningar på våra hotell.

Valet av samarbetspartner föll på Adviser Partner, då vi tidigare har varit mycket nöjda med deras tjänster. Adviser Partner skräddarsydde en kurs anpassad efter våra behov och förutsättningar. Vi fick inte en traditionell säljutbildning. Våra medarbetare vittnar om många aha-upplevelser, nya insikter samt en förändrad och inte minst gemensam syn på vad försäljning egentligen handlar om och vad det är för oss på Nordic Hotels & Resorts.

Utöver att vi nu har en rad konkreta verktyg, anpassade efter vår verksamhet, så har kurserna varit både roliga och inspirerande. Henrik utstrålar ett fantastiskt, genuint engagemang, något han har fört vidare ut till våra medarbetare.

Adviser Partner har tagit den klassiska utbildningen till en ny nivå.

Vi ser fram emot att nu fortsätta arbetet och följa upp de resultat och verkliga effekter som vi hoppas kunna se av satsningen på denna utbildning. Under resans gång, har det varit enormt värdefullt med den dialog som Henrik och vi har haft. Dialogen har präglats med konstruktiv, rak och ärlig feedback både före, under och efter detta projekt. Jag har även uppskattat Henriks flexibilitet, tillgänglighet och bemötande från början till slut.

Det har varit ett sant nöje att arbeta tillsammans med Henrik och Adviser Partner. ”