Management

Rätt försäljningsledning är avgörande för företag som vill öka sin försäljning. Vi konsulterar, utbildar, tränar och coachar försäljningsdirektörer, försäljningschefer, säljledare och säljcoacher för att ge dem rätt verktyg, rätt kunskap och rätt tillvägagångssätt för att fullt ut kunna ta ansvar för att öka företagets försäljning.

Rätt säljledning ger högre och mer lönsam försäljning!

En försäljningschef är många gånger den minst utbildade personen i sitt specifika yrke, på hela företaget. Detta påstående, som kan låta som en skarp överdrift, är tyvärr inte det. Tvärtom är de flesta försäljningschefer självlärda till en hög grad med i bästa fall lite ledarskapsutbildning.

En duktig försäljningschef är många gånger, men långt ifrån alltid, en tidigare skicklig försäljare som gjort karriär och nu börjar utmaningen: Hur ska jag, som försäljningschef, kontinuerligt, utveckla min avdelning och skapa kontinuerligt ökad försäljning? Svaret blir ofta att uppfinna hjulet själv med tryck uppifrån, ”sälj mer” och nedifrån, ”hjälp oss att sälja mer”.

Adviser Partner har träffat, tränat och studerat hundratals försäljningschefer under årens lopp och sett de mönster som framträder vad gäller beteenden, handlingar och sätt att leda försäljningsavdelningar som visat sig särdeles framgångsrika.

Utifrån detta har vi skapat en metodik som visat sig fungera om och om igen när det gäller att skapa starka försäljningsavdelningar som strävar mot samma mål och presterar bättre än andra försäljningsavdelningar i samma bransch.

Nyckeln är att förstå vad som kan förväntas av säljarna, hur processer kan hjälpa alla inblandade och vad som ska följas upp för att kontinuerligt öka gruppens prestationer.

Att ge försäljningschefer eller säljledningsgrupper fördjupad kunskap i ovanstående, ger dem högre förmåga att bedöma vad som ska göras, varför det ska göras och hur det ska göras för att få bästa möjliga effekt. Vidare skapar det en mer homogen säljkultur där försäljningschefen i högre grad kan bedöma pågående försäljningscykler och som en förlängning av detta, bedriva ett aktivt Pipeline Management och från detta, bättre prognostisera bolagets intäkter. Värdet av det kan inte överskattas och är ofta något där bolaget upplever en brist.

Ytterligare en aspekt av försäljningsledningen är hur nya säljare bör rekryteras så effektivt som möjligt där rätt personer tas in i bolaget men även nästa steg: Hur ska försäljningschefen löpande träna sin personal för att vidareutveckla dem? Adviser Partner visar er hur detta görs och resultaten blir beständiga, över hela försäljningsorganisationen.

Effekten av samarbete med Adviser Partner

Effekten av att samarbeta med Adviser Partner inom management är en mer kapabel och handlingskraftig säljledning med rätt verktyg för att öka företagets försäljning oavsett nuvarande nivå.

Managementuppdrag

Admore Media Sales AB grundades 2008 och är ett säljbolag som arbetar med att optimera och effektivisera sina kunders onlineintäkter. Sedan starten har bolaget haft olika uppdragsgivare. Tradera är en av de som Admore arbetat med sedan dess och på ett mycket framgångsrikt sätt ökat displayintäkterna till att bli en förebild för resterande eBayföretag. Under 6 månader har jag haft förmånen att få arbeta med och utbildas av Adviser-Partner inom management. Adviser har ett utbildningsupplägg och kunskapsfokus som jag kan applicera direkt i mitt vardagliga arbete som Försäljningschef. Med till synes enkla metoder har vi tillsammans effektiviserat försäljningsstrukturen och på så sätt ökat våra intäkter. Mina medarbetare har jag kunnat ge verktyg som förenklar deras och mina arbetsdagar så att vi frigör tid och energi till vårt huvudsakliga fokus, kundvård och försäljning. Adviser-Partner är personliga och lyssnar lyhört på mina tidigare erfarenheter och hjälper mig att konkretisera vad jag behöver göra för att få en framgångsrik säljorganisation. Deras energi och engagemang smittar verkligen av sig!

Rebecka Fant
Försäljningschef, Admore Media Sales

Arrow Mer om uppdragen

Vill du bli kontaktad?

Hur kan vi hjälpa dig öka försäljningen?

StrategiManagementFörsäljning