”Jag var under 2012-2014 projektledare för en utbildning för 450 annonssäljare inom Tidskriftsbranschen. Mediebranschen är i extrem förändring vilket kräver nytänkande både hos ledning och säljare. Förändrade säljprocesser, förändrade köpbeteenden och därmed förändrade kundrelationer.

Adviser Partner hjälpte oss med det blocket som hette ”Att utveckla affärsrelationer”. Henrik förstod mycket snabbt problematiken och våra behov, att tillfredsställa 450 säljare med olika vardagsproblem, olika erfarenheter och med ett åldersspann mellan 21-68 år.

Det är ingen lätt uppgift! Men man lyckades fantastiskt bra. Henrik och Andreas var mycket lyhörda för de olika gruppernas kompetensnivå och anpassade innehållet efter deltagarna utan att utesluta viktiga moment. Dokumentation var mycket tillfredställande och användbar efteråt.

Jag kan varmt rekommendera Adviser Partner när ni behöver hjälp med er säljorganisation.”