”ExOpen Systems har en ambition att skapa Sveriges bästa säljkår. För att lyckas med detta har Adviser Partner bl.a. hjälpt oss att förändra försäljningsprocessen och utbildat våra säljare att bli skickligare affärsmän.

Deras försäljningsutbildning är den bästa jag deltagit i och jag har varit med på många försäljningsutbildningar under de 16 år jag arbetat med försäljning. Adviser Partners försäljningsutbildning bidrog till att vi hade en intäktstillväxt om 60 % under året och har fört oss närmare vårt mål att skapa Sveriges bästa säljkår.”

Exopen Systems
Niklas Harging
VD