”Adviser Partner har för Tele2s försäljningsavdelning Real Estate Sales genomfört säljutbildning i fyra steg. Steg 1 utgick ifrån två heldagar där Adviser gick igenom hela säljprocessen från Behovsanalysen till Invändningar och Avslutsteknik. Övriga steg användes som en repetition för att mer i detalj gå in i varje del och tydligt förankra hur varje del i processen ska appliceras i Tele2s egna säljprocess. Utbildningen utgick ifrån hur vår säljprocess ser ut idag i förhållande till respektive säljares kompetens och säljteknik kring våra produkter och tjänster. Via säljutbildningen har vi därför kunnat utveckla och förbättra vår säljprocess för hur vi jobbar och säljer KabelTV och Bredband LAN till fastighetsägare och Brf:er. Vi har utvecklat vår säljavdelning med hjälp av nya verktyg och tekniker som kommer hjälpa våra säljare att mer effektivt bearbeta sina kunder i syfte att öka sin försäljning och nå sina mål. Resultatet har varit väldigt positivt och vi såg redan under nästkommande tre månader direkt efter avslutad utbildning att vi ökade försäljningen och flera av säljarna överträffade därmed sin budget.”