Online Training

Adviser Partner Online Training är verktyget som hjälper er att etablera nytt beteende hos säljkåren. Det verktyg som är skillnaden mellan att gå på utbildning eller börja agera annorlunda. Rätt tränade säljare säljer mer!

Online training

All lyckad säljutbildning handlar om att få bestående förändring i det som säljarna tränats på och skapa ökad försäljning.

Adviser Partner Online Training gör just det: genom ett lättarbetat sätt för säljarna att repetera det material som använts vid ett utbildnings- och träningstillfällena, skapa mer förståelse, genom rörlig bild och ljud samt egna övningsuppgifter.

Adviser Partner Online Training består av upp till 55 filmer där varje film är 2–5 minuter kort och i 6 olika sektioner, behandlar en del i säljprocessen där vi tagit fram nycklarna ur varje del. Till detta tillkommer moduler, där säljaren kan verifiera sin kunskap genom olika test.

Filmerna täcker in alla områden som säljprocessen har, för att maximera utfallet vid bearbetning av nya eller befintliga kunder.

Säljaren kan se om de moduler denne önskar, när som helst, på dator eller i sin telefon, vid ”tid över”, inför ett viktigt kundbesök eller hemma i soffan. Repetitionseffekten blir maximal och blir ett starkt komplement till klassrumsutbildningar eller i vissa fall, helt ersätter det.

För dig som redan har AP Online Training

Tryck på knappen för att logga in.

Logga in

Träna dina säljare

Vill du bli kontaktad?

Hur kan vi hjälpa dig öka försäljningen?

Sales StrategySales ManagementSales Training