Online Training

Försäljning för att få säljare att sälja mer. Vi tränar och utbildar säljare och säljande personal i alla delar av försäljningsprocessen.

Online training

Allt lyckad utbildning, oavsett vad det gäller, handlar om att få bestående förändring av något slag. En bestånde förändring av beteende innebär att det nya beteendet är etablerat internt. Att implementera något, dvs att föra in ett nytt sätt att arbeta på är vad utbildning gör i första hand. Efter en korrekt implementering, som skapar förståelse för vad som ska göras, acceptans att det är rätt sak att göra och till sist ett ansvar och engagemang för att det faktiskt görs, så handlar det nu om att etablera det nya beteendet.

För att få något etablerat så krävs det repetition, uppföljning och korrigering. Och när det är gjort, mer repetition, mer uppföljning och ännu mer korrigering. Om och om igen till dess att bolaget nått en ny standard i hur t.ex. försäljningen ska bedrivas.

Adviser Partner Online Training fyller just det behovet: Att skapa ett enkelt och lättarbetat sätt för säljare att repetera det material som använts vid ett utbidlningstillfälle, för att skapa mer förståelse, i ett format, videofilmer, som passar det sätt många säljare tar in information, det rörliga mediet.

Adviser Partner Online Training består av 90 filmer där varje film är 2-5 minuter och behandlar en del i säljprocessen där vi tagit fram nycklarna ur varje steg. Till exempel är Behovsanalysen nedbruten i fem filmer där säljaren själva kan studera exakt vad som är det viktigast och hur säljaren själv ska applicera det för sin egen försäljning. Till detta tillkommer en modul där säljaren kan verifiera sin kunskap genom ett test, för att själv kunan säkerställa att denne förstått och nu kan använda sin kunskap.

Filmerna täcker in områden som hur en säljprocess bör se ut för att maximera utfallet vid bearbetning av nya eller befintliga kunder, hur kontakter görs med nya människor, att bygga fungerande behovsanalyser, hur införsäljning görs, de bästa avslutsteknikerna för att någon ska säga ”ja” och allt som finns att veta om hur invändningar hanteras, steg för steg med 16 olika metoder. Till varje paket av moduler finns det övningsuppgifter för att säkerställa att säljaren verkligen förstått.

För dig som redan har AP Online Training

Tryck på knappen för att logga in.

Logga in

Träna dina säljare

Vill du bli kontaktad?

Hur kan vi hjälpa dig öka försäljningen?

StrategiManagementFörsäljning