Ework är ett företag med högt uppsatta tillväxtmål och har med hjälp av Adviser Partners utvecklats till en ny nivå inom försäljning. Vi har tagit en förstärkt offensiv position på konsultmarknaden. Med konkreta effektiva modeller och verktyg har säljorganisationen har fått möjlighet att vidareutveckla och fördjupa sina säljkunskaper. Adviser Partner har satt försäljning på allas prioriterade agenda. Vi har byggt en gemensam och tydlig säljprocess. Det finns motivation och beslutsamhet i varje steg våra säljare tar tillsammans med nya och befintliga kunder. Särskilt uppskattat har utbildningstillfällena varit som alltid levererat hög energi och värdefullt innehåll.