”Vi på Copy Office har fått hjälp av Adviser Partner för att utveckla och förtydliga ledningsgruppens agerande med stor framgång.”