”Vi har genomfört Effektiv Försäljningsförhandling för hela vårt Key Account Manager team samt Försäljningschefer i Norden för att skapa en gemensam plattform för Sälj och förhandlingshantering tillsammans med Adviser Partner. Detta har varit uppskattat av alla deltagare och vi har nu beslutat att fortsätta med detta för nyrekryteringar samt fortsätta bygga på detta tillsammans med Adviser. Resultat har kommit snabbt och där jag kan se nivån höjts hos enskilda individer samt att vi också kan se en positiv effekt i våra kundrelationer. Adviser kombinerar teoretisk inlärning med praktiska övningar samt en stor kunskap om hur det ser ut i de faktiska affärssituationerna.”