”Samarbetet har fått oss att framgångsrikt förbättra vår försäljningsprocess”

Peter Westerholm, vd på Medlink Nordic AB, berättar om hur man som tillväxtbolag kombinerat on-boarding av många nya säljare med krav på goda försäljningsresultat i en extremt konkurrensutsatt bransch.

Medlink har sedan start varit ett av Sveriges snabbast växande vårdbemanningsföretag. Bolaget grundades 2014 och har idag över 40 anställda och cirka 600-700 konsulter. Genom skräddarsydda uppdrag och fokus på den personliga relationen vill man göra vårdpersonalens arbetsliv mer hållbart.

Alla medarbetare motiveras av viljan att hjälpa sina konsulter att uppfylla sina drömmar och mål, berättar Peter Westerholm, vd.

Bakgrund

Bolaget hade under många år befunnit sig under stark tillväxt, rekryterat många nya medarbetare och behövde uppbackning i deras on-boarding process.

Saker och ting fungerade bra men vi ville förfina och förbättra det vi redan gjorde bra, när Adviser Partner erbjöd sina tjänster nappade vi.

Man såg också en möjlighet att erbjuda befintliga medarbetare en extern kompetenspåfyllning. Bland företagets säljare fanns ett antal med längre erfarenhet av relationskapande försäljning, men flera medarbetare hade en annan bakgrund där man såg en dold potential.

Utmaning

Peter menar att man som vd lätt hamnar i administrativa frågor och glider längre ifrån ens kunder. Därför var det viktigt att skapa en tydlighet i hur bolaget tog emot kandidaterna för att fortsättningsvis kunna jobba mer strategiskt. Branschen beskriver han som konkurrensutsatt och att kraven på medarbetarnas kompetens därför blir högre och högre, men att kompetensutveckling är något som lätt prioriteras bort när man har mycket att göra.

Vi jobbar med relationsskapande försäljning. Det säger sig självt att när säljare i den här branschen enbart försöker komma på avslut och vinna över konsulter genom prishets så skapar vi ingen långsiktig relation.

Lösning

En utbildningsplan sattes upp där man jobbat med att göra befintliga processer smidigare och försäljningsprocessen som bestått av åtta steg bantades ner till fyra.

Adviser Partner fångade upp vårt behov och anpassade utbildningen utifrån våra värdeord och företagets ”mission”.

Utbildningen utgick ifrån hur bolagets säljprocess ser ut idag och respektive säljares försäljningssätt och kompetens, därefter var det repetition på repetition, implementering och etablering.

Många tror att det bara är att ta in information och sen sätta sig och lyfta luren och ringa lite samtal. Men ska man bli bättre på något måste man träna på det och i det har vi fått en mycket bra uppföljning från Adviser Partner.

Resultat

Peter menar att det varit positivt att någon utifrån kommer med nya tankesätt eftersom man lätt blir så inrutad i hur man tänker. Utbildningen beskriver han som konkret, lärorik och underhållande. För säljarna har det inneburit att de lyssnat mer effektivt och kunnat lägga sin energi där den gör mest nytta. På så vis har man kunnat jobba mer strukturerat, hinner ringa fler kunder och kandidater för att göra ett bättre resultat.

Adviser Partner har verkligen förbättrat vår säljprocess. Säljarna har blivit mer noggranna i behovsanalysen och förstår kandidaterna på ett bättre sätt. Om vi lägger mer vikt på relationsbiten än att ge fem kronor extra i timman kan vi skapa en långsiktighet. Nu är vi väldigt spända på var det här ska leda.