Sales Health Check

För att veta vad nästa steg bör vara, måste först ett nuläge identifieras utifrån ett objektivt synsätt. Sales Health Check genomlyser ett bolags försäljningsorganisation på 14 avgörande områden och rankar varje område för att skapa en skarp och tydlig bild av vad som fungerar och vad som kan förbättras.

Sales Health Check för att veta vad och hur

Ett vanligt scenario är ett företag som har en tydlig målsättning de vill uppnå men inte vägen dit. En Sales Health Check är kartan som först beskriver var bolaget försäljningsorganisation befinner sig, och därefter i steg två, hur bolaget tar sig till sina mål.

Adviser Partner har sedan 2002 träffat, tränat och studerat beteendet hos tusentals säljorganisationer och tiotusentals säljare och försäljningschefer. Utifrån detta har vi sett ett mönster av framgångsrika handlingar och sätt att arbeta som vi fördelat in under 14 avgörande områden. Utkomsten av detta har blivit vår tjänst Sales Health Check, en tjänst som saknar motsvarighet på marknaden.

En Sales Health Check är ett helt digitalt verktyg som fångar åsikterna från alla inom bolagets försäljningsavdelning, fördelat på 192 frågor och de 14 avgörande områdena för en försäljningsavdelning. Adviser Partner analyserar svaren och skapar en rapport som tydligt visar på styrkor och förbättringsområden, något bolaget själv kan agera på eller ta ytterligare hjälp med om så önskas

Hur är ert tillstånd på säljavdelningen idag?

 

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Strategiuppdrag

Adviser Partner hjälper oss att få fokus och ökad effekt.

Vi tränar våra säljchefer och säljare med hjälp av Adviser Partner. Adviser Partner skapar oerhört mycket energi i vår säljorganisation genom att visa stort intresse för vår verksamhet och en förståelse för business. Adviser Partner har en metodik som fungerar och är väldigt operativ – inga flummiga modeller utan alla upplever att konsulten har stor egen erfarenhet av försäljning. Det är försäljning rakt av och säljarna lämnar varje träningstillfälle laddade med nya ideér och energi.

Martin Hogmalm
CEO Kabona AB

Arrow Mer om uppdragen