ATT SÄLJA MER, OFTARE OCH TILL HÖGRE MARGINAL

Varför säljer vissa säljare mer än andra? Frågan är enkel att ställa men många gånger svår att ge svar på. En säljare som säljer mer än andra försäljare som säljer samma lösningar kan bara betyda en sak: Personen som säljer mer gör annorlunda än alla andra. Hade han eller hon gjort likadant hade också resultatet blivit ungefär detsamma.

Alternativet till ovanstående påstående är att personen i fråga har en massa tur. Hur troligt är det att samma person, han eller hon som alltid säljer mest, hela tiden har mer tur än de andra säljarna?

Faktum är att i försäljning kan du bestämma din egen tur helt själv! ”Tur” består av två saker: Att du dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad orkar göra mer än de andra säljarna och din förmåga. Vad det första innebär är lätt att förstå: hög aktivitet gör att du oftare är i straffområdet. Om man ofta är i straffområdet blir det också en hel del mål gjorda, men vad betyder det andra. Vad är en persons förmåga för någonting? Förmåga består av tre punkter:

1. Observation.

2. Bedöm rätt handling.

3. Utför den handlingen.

Oavsett om du har en hög förmåga inom karate, försäljning eller tapetsering så beror det på att du till hög grad behärskar de tre ovanstående punkterna. Du kan observera vad som pågår och på så sätt bedöma vilken handling som gör bäst resultat och till sist även utföra den handlingen. Ju högre kunskap du har inom ett område, desto fortare och bättre kan du differentiera.

Att kunna differentiera innebär att du kan se skillnad, mellan t.ex. rätt och fel eller mellan olika varianter och skeenden. Om du var expert på bilar, hur fort skulle du inte kunna se skillnad mellan två bilmodeller, även på ett mycket stort avstånd? Faktum är, att om du var expert på bilar och således hade hög förmåga att differentiera så skulle du på flera hundra meters avstånd se vilket märke bilen har, vilken modell det är och säkert vilken årsmodell det rör sig om genom att studera karossen.

Detta är förmågan att observera och differentiera. När du kan göra det, så blir de två andra punkterna en direkt effekt av din observation till den grad du har sunt förnuft. Att ha sunt förnuft kan många gånger låta som en relativ egenskap, dvs. det är som sunt förnuft i ett läge eller ett århundrade kan verka som galenskap i nästa läge eller 500 år senare.

Men det är precis det som är sunt förnuft: insikten att kunna se vad som är rätt just nu i förhållande till vad andra människor anser om den saken eller den situationen. Till exempel var det sunt förnuft att vara försiktig när man var ute och seglade för 500 år sedan så man inte seglade över kanten till den platta skivan som vi bodde på. Idag är det sunt förnuft att inte tro att det är så.

Skillnaden: den överenskommelse som vi människor gjort oss emellan vad det är som gäller just nu, dvs. sunt förnuft! Vi kommer tillbaka till ordet överenskommelse då all försäljning går ut på en sak: att göra överenskommelser med andra människor…

Till sist, fundera på följande talesätt: Those who can, they do, those who cant, they teach and those who can´t do neither, they critzice… Många kan hitta fel, en del kan berätta hur det ska gå till, men inte alla kan utföra en handling. Det är lätt att vara världsmästare i sitt huvud, men det är efter våra handlingar vi bedöms. Se därför till att du är en person som gör saker. Fel sak att göra är alltid att inte göra någonting…

Att ha en hög förmåga inom försäljning kan bero på två saker: talang eller inlärd kunskap. De personer som har talang och inlärd kunskap blir naturligtvis allra bäst. Desto mer du kan om försäljning, desto lättare och snabbare kan du göra punkt 1-2-3 ovan. Man kan därför säga att din kunskap inom området försäljning ger dig förmåga, vilket tillsammans medaktivitetsnivå avgör din försäljning. Så, hur kan du öka dina säljares kunskap inom försäljning?

Ha ett fantastiskt Q1//TEAM Adviser Partner