”Redan när första mötet bokades märkte man att Adviser Partner visste vad de gjorde. När vi senare träffades fick vi hjälp med hur vi skulle lägga upp säljstrukturen. Med deras metoder har vi nu en klar strategi för hur vi ska jobba med försäljningen. Sedan första utbildningsdagen har jag inte gått ifrån ett enda säljmöte utan en affär eller ett nytt möte inbokat. På kort tid har vi sett stora effekter – vi har fått ordentlig fart på försäljningen, all min personal har blivit mer engagerad och ökat sin försäljning. Jag rekommenderar Adviser Partner till alla som vill köpa en utbildning som genererar ökad försäljning över tid.”

Johan Majlöw
Solving Efeso
Vice President & Director Industrial Sector Nordic Region