Strategi

Rätt strategi kan vara den avgörande skillnaden mellan försäljningsavdelningar som lyckas eller inte lyckas. Adviser Partner hjälper er att, genomlysa, utveckla och sätta rätt strategi för att nå uppsatta mål.

Strategi för lönsamhet

Strategi i sin mest förenklade form kan sägas vara vägen av aktiviteter och initiativ som leder till det uppsatta målet. Tyvärr är det också det som många gånger saknas i ett företags tillvägagångsätt för att få ytterligare expansion eller högre försäljning. Verksamheten bedrivs som verksamheten brukar drivas med förhoppning om att mer försäljning ska ske, tack vare de försäljare bolaget har anställda. Och just här brister strategin, som nu inte är en strategi i ordets verkliga bemärkelse utan en tyst förhoppning om att olika individer på egen hand ska få företaget att växa, med rätt lönsamhet.

Adviser Partner konsulterar VD:ar, ledningsgrupper, ägare, säljledning och försäljningschefer med det uttalade syftet att ta fram rätt målsättningar och knyta ihop dessa med konkreta strategier som bolaget kan leva efter och följa upp.

En tydlig strategi kan ha en direkt påverkan på hur bolaget bör organisera sig, vilken typ av erbjudanden som ska erbjudas, till vilka målgrupper bolaget ska bearbeta och på vilket sätt försäljningen ska bedrivas för att nämna några områden där strategin gör faktisk skillnad.

En tydlig strategi ger också bolaget intern styrka och energi till den grad strategin är kommunicerad, förstådd och accepterad, vilket är en del av att lyckas med strategin.

Många gånger kan det finnas strategier hos ledningen som inte är rätt kommunicerade eller förstådda av resten av organisationen vilket leder till sub-optimalt genomförande i bästa fall.

Man kan därför säga att en lyckad strategi dels är definierad och tydligt nedskriven med faktiska handlingsplaner kopplade till den, men även korrekt implementerad hos organisationen och till sist, etablerad på sådant sätt att alla berörda lever efter den och kontinuerligt följer upp hur bolaget rör sig framåt och når sina delmål

Ett sätt att nå framgång är att planera för det, för ett bolag som inte planerar för sin framgång, planerar tyvärr för det omvända.

Genomlysning

Strategi uppdrag startar ofta med en genomlysning.

Läs mer om vår tjänst Genomlysning

Strategiuppdrag

Vi har haft en tillväxt på 45 % sedan vårt samarbete med Adviser Partner inleddes för tre år sedan. Adviser Partners professionella upplägg i kombination med en stor förståelse för olika affärsverksamheter har varit nyckeln till framgång.

Jimmy Nilsson
VD PODAB

Arrow Mer om uppdragen

Vårt samarbete med Adviser Partner började 2014. Kort därefter började försäljningsrekorden ramla in. Vi gjorde all-time- high i stort sett varje månad under sista halvåret 2014 och början på 2015. 2015 blev också vårt i särklass bästa år någonsin.

Vare sig det gäller säljteknik, strategier, organisatoriska frågor, eller bara bolla lite idéer så är Adviser Partner fantastiska att jobba med.

Håkan Sjöberg
VD Produal Sverige AB

Arrow Mer om uppdragen

Vill du bli kontaktad?

Hur kan vi hjälpa dig öka försäljningen?

StrategiManagementFörsäljning