Del 1: Du har ett val: att vara del av ett problem eller en del av lösningen. Följ Adviser Partners fem steg för att ta dig igenom turbulens och oroliga tider, och passa på att springa förbi era konkurrenter.

När motgångar och regression slår till, behöver man påminna sig om vissa fundamentära grunder som inte kommer att ändra sig, oavsett om det beror på finansiell instabilitet, sjukdomar, oroligheter eller kombinationer av dem allihop! Kort sagt är det förmågan att hålla två olika tankar i huvudet på samma gång som avgör hur en säljavdelning presterar när förutsättningar för att nå sina mål, oavsett orsak, på kort tid förändras.

Dessa två tankar kan beskrivas som risk och möjlighet. Risken är uppenbar, vid t.ex. en större pandemi, så kommer riskerna vara uppenbara och vi menar inte att på något sätt, negligera faran eller att ta för lätt på den. Inte på något sätt. Men risken med att bli risk-orienterad i hela sitt tankesätt, är att risken många gånger försätter försäljningschefen och säljarna i ett passivt läge där man känner sig som en effekt av det som nu pågår.

Att känna sig som en effekt, innebär i praktiken, att man själv, till lägre och lägre grad, är den som kan påverka någonting i positiv riktning. Till slut är man längst ned på skalan och känner att ingenting är upp till mig eller oss längre, allt beror på vad omvärlden gör, dikterar för villkor eller hur omvärlden utvecklar sig. Att det är ett mycket ohälsosamt tillstånd tror jag inte förvånar någon.

Så, att observera risk när den dyker upp, är hälsosamt, att bli en effekt av den, mycket farligt och leder normalt sett till lägre chans att överleva, oavsett om det är ett djur, en människa eller en grupp av människor. Så tillbaka till början: Kan vi hålla två tankar i huvudet samtidigt?

Ta totalt ansvar för försäljningsmål och säljkultur

Att ta ansvar bygger på idén att jag som vill ta ansvar, ser att jag har inblandning i det som sker. Det som alltid är lättast är naturligtvis att inte ta ansvar dvs ”inget av det som nu sker, har med vad jag gör eller har gjort”.Vilket såklart bara är en reflektion av hur du tittar på den aktuella situationen. För även om jag som säljare eller försäljningschef, inte har skapat en pandemi, en ekonomisk krasch eller ett upplopp, så har jag, i form av min anställning och befattning i bolaget, fortfarande ett ansvar i att nå min försäljningsbudget. Faktum är, att taget ur perspektivet möjlighet, så kan jag på längre sikt, göra dagens situation, till något som kommer ge bra avkastning framöver. Så, frågan blir såklart: hur då?

Det första steget är att vara villig till att ta totalt ansvar. Inte en del, inte nästan, utan totalt ansvar. Jag sträcker på ryggen och ser vad som händer, i ögonen, utan att titta bort. ”Jag ser, att jag fortfarande, trots rådande omständigheter, kan vara orsak, till att nå försäljningsmål och bidra till att hjälpa vår avdelning och hela vårt företag framåt. Genom att ta ansvar, skapar jag, tillsammans med övriga som tar ansvar, till en positiv säljkultur.Du är en av två saker i dåliga tider: en del av lösningen eller en del av problemet. Att acceptera detta är det första steget.

Följ oss här för att se vad, varför och hur steg 2-5 görs bäst!

Och kom ihåg: tillsammans ska vi få Sveriges kvarnar att börja mala igen, för vilka gör inte det bäst om inte den moderne köpmannen: Säljaren!

Kontakta Adviser Partner redan idag för konkret konsultation som skapar världens bästa säljorganisationer

Klicka här för att komma till kontaktuppgifter!

Vill du läsa fler av Adviser Partners artiklar om hur du ökar tempot när alla andra står still? 

Läs mer!