Vi vill ta tillfället i akt att önska alla våra kunder, medarbetare och leverantörer en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Tack för ett bra samarbete under 2016 och låt oss alla avnjuta helgerna och ladda batterierna för att redan nu bestämma att 2017 skall bli ett fantastikt år// TEAM Adviser Partner