INTEGRITETSPOLICY ADVISER PARTNER EUROPE AB

Våra kunders integritet är viktig för oss. För att skydda registrerade personuppgifter åt Adviser Partner Europe AB´s intressenter är vi måna om att lagra och behandla denna information i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Vår policy är att behandla och respektera integriteten hos våra kunder och leverantörer.  Alla registrerade uppgifter är strikt övervakade, dock kan den som vill få sina personuppgifter raderade. Om så önskas behöver denna person begära detta av Adviser Partner Europe AB.

Adviser Partner Europe AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritespolicyn redogör för vilken typ av personuppgifter Adviser Partner Europe AB använder och hur de behandlas. Personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte via e-post. Samtliga e-postadresser är insamlade via ömsesidigt godkännande och samverkan. Om ömsesidigt godkännande inte längre finns kan prenumerationspreferenser alltid uppdateras. All marknadsförande e-post innehåller information om hur man avregistrerar sig. E-postadresser delas aldrig med tredje part. Personuppgifter hanteras och sparas för fakturering. Kunders personuppgifter rörande fortsatt fakturering delas aldrig med tredje part.