Vad gör de bästa säljcheferna?
Nu nalkas julen runt hörnet! December månad är för många företag den absolut viktigaste månaden. Oerhört många avslut sker i december och månaden kan vara avgörande för att nå försäljnings- och lönsamhetsmål.

Den stora frågan är vad gör en riktigt bra säljchef för att köra ända in i kaklet och göra allt som står i sin makt för att leda sin säljavdelning mot ett riktigt högt resultat i december!

Vi har sett att de absolut bästa säljcheferna gör följande:

1. Närvarar på ”golvet”. På golvet innebär här att säljchefen är där säljarna är och verkar, en säljchef som driver en fältsäljavdelning finns tillgänglig som bollplank, följer med ut på sambesök och verkar ihop med säljarna för att ge maximal stöttning i att ta de sista affärerna på året. Alltför ofta försvinner säljchefens tid i en massa möten angående budgetar, planering för kommande år och allt annat mellan himmel och jord. Närvaron nu är viktigare än någon annan tidpunkt på året.

2. Håller individuella möten med alla säljare tidigt under månaden för att lägga planen på hur de skall nå ina uppsatta mål samt trycker varje säljares pipe ordentligt. Trycka pipen betyder att gå igenom individuellt med varje säljare hur de ligger till på respektive affär, har de rätt relation, har vi koll på kundens pengar, finn det ett uttalat inbokat datum för ja/nej. Vika är involverade i beslutet, har vi pratat med alla dem och kanske viktigast av allt. På vilket sätt blir vår lösning bättre för kunden. Att lägga extra vikt vid detta under början på december minskar antalet överraskningar och affärer som blir skjutna till andra sidan året. Som en bonus får dessutom säljchefen en verkligare bild av vad som faktiskt kommer in i december.

3. Regelbundna välplanerade säljmöten minst en gång per vecka. På säljmötet avhandlas föregående veckas resultat, beröm och applåder för alla som levererat resultat, med andra ord belöna det vi vill ha mer av. Någon typ av tema som rör området försäljning. Till exempel hur vi hanterar våra vanligaste invändningar, vilken typ av avslut som är effektivast eller liknande. Temat skall alltid handla om försäljning. Ett bra säljmöte börjar med resultaten, har temat i mitten och avslutas alltid med att lägga budget för kommande period. När mötet når sitt slut skall säljarna vara engagerade och villiga att gå ut och skapa ännu mer försäljning.

4. Offentliggör och visa upp alla säljares resultat. Detta görs lämpligast på säljtavlan. Om inte en säljtavla finns går det lika bra att klistra upp A4 lappar på väggen eller skriva på en kartong. Poängen är inte exakt hur det ser ut utan snarare att resultaten är synliga för alla. Varför? Toppsäljarna får extra mycket beröm och de som inte ligger lika bra till jobbar hårdare för att få beröm och positiv uppmärksamhet. Dubbel vinst.

5. De bästa säljcheferna ser också till att hålla spelet igång på alla säljare genom hela månaden. Att hålla spelet igång innebär att hitta det som motiverar toppsäljarna som redan är klara med sin budget att fortsätta producera, men också att budgetera om för att de som inte är klara med budget så de inte hamnar i ambitionsfällan och ger upp för tidigt. Fundera på vad som motiverar ditt team hela vägen fram till årets slut och sätt igång spelet eller tävlingen som motiverar dem genast.

6. Den sista punkten på listan handlar om vikten av att ha kul. En mycket stor fiende till hög försäljning är när saker och ting blir för allvarliga. När det blir allvarligt är helt plötsligt säljkårens intresse viktigt på grund av bestraffning. Vad betyder det, jo istället för att ha kul och fokusera på att klara målen blir fokus på vad som händer om vi inte gör det och säkert som amen i kyrkan är att allvarligheten begränsar folk, får dem att bli försiktiga och prestera under sin förmåga. De bästa säljcheferna ser till att teamet istället har en lekfull inställning, tar ut svängarna och vågar. Mod, glädje och siktet inställt på att lyckas ger definitivt en hög försäljning.

Med ovan punkter inne kommer individerna och teamet att sälja maximalt under december. Kör hårt och kör ända in i kaklet//TEAM Adviser Partner